Onderwijsassistent (Volwassenenonderwijs)

 • Niveau 4

Als onderwijsassistent werk je in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, of in het voorgezet onderwijs. Je helpt de leraar bij allerlei dingen die direct of indirect met lesgeven te maken hebben. Je zet bijvoorbeeld het lesmateriaal voor tekenen en handenarbeid klaar, je start computers op en je helpt om het lokaal in te richten en op te ruimen. Bij de lessen zelf begeleid je (groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken. Ook begeleid je op aangeven van de groepsleraar kinderen die bij het spelen en leren speciale aandacht nodig hebben. Daarnaast doe je onder meer eenvoudig administratief werk (bijvoorbeeld de absentielijst bijhouden) en ben je aanwezig bij teambesprekingen. Ook help je bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten, zoals sportdagen en schoolreisjes.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2020.
  Bron: keuzegids.org
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Onderwijsassistent
  De opleiding Onderwijsassistent is een mooie basis om straks verder te gaan leren aan de PABO. Ik weet al hoe het is om voor de klas te staan.
  Mitchel Vermeulen
  Onderwijsassistent

In het eerste leerjaar start je met een basisfase. Tijdens de basisfase staan kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als Nederlands, rekenen, creatieve vorming, pedagogiek, didactiek en sociale vaardigheden. 

Stage (BPV)
Tijdens je opleiding ga je direct beroepsspecifiek aan de slag. Je loopt twee dagen per week stage in de praktijk en gaat drie dagen naar school (BOL). Doe je de BBL-opleiding dan werk je minimaal 16 uur per week in de praktijk en ga je 1 dag per weer naar school Je werkt aan opdrachten, projecten en volgt lessen. De opdrachten die je op school krijgt, komen ook in de praktijk aan bod.

Je stageplaats voor de BOL-opleiding wordt geregeld door ons BPV-bureau. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand tot de stageplaats en je eventuele voorkeuren.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Expressief talent
 • Combifunctionaris IKC / brede school
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • Verdieping onderwijsassistent in vo en mbo
 • Doorstroom naar hbo mens en maatschappij
 • Voorbereiding pabo

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van: 

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of; 
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Als je toegelaten wilt worden voor de BBL-opleiding dien je daarnaast in het bezit te zijn van:

 • een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
scalda drop

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste en 2de leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

scalda drop

Gelijk aan de slag!
Na het behalen van je opleiding kun je direct aan de slag als onderwijsassistent op een basisschool, een school voor speciaal onderwijs of een middelbare school.

Doorstromen naar het hbo
Je kunt natuurlijk ook doorstromen naar een hbo-opleiding zoals de pabo of een lerarenopleiding. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten.

Samenwerking met HZ University of Applied Sciences
We werken in nauw contact samen met de HZ University of Applied Sciences over de inhoud van het lesprogramma.  De opleiding Onderwijsassistent sluit hierdoor perfect aan op het onderwijsprogramma van de pabo. 

scalda drop

Ben jij een echt mensenmens?

Kijk eens goed naar de pagina “Ben jij een echt mensenmens?”. Hierop staan de basiseigenschappen van iedere welzijnswerker. Natuurlijk word jij tijdens je opleiding in deze kernkwaliteiten gecoacht. Toch is het fijn dat je deze eigenschappen al een beetje in huis hebt. Zo weet je zeker dat je het in je hebt om een goede welzijnswerker te worden.

 Lees verder 'Ben jij een écht mensenmens?'

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.