Mbo-Verpleegkundige Maatwerktraject

Niveau 4

In het kort
Als mbo-verpleegkundige ben je actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Je kunt werken in verschillende beroepspraktijken, zoals een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Als verpleegkundige werk je voor mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden, denk aan: klinische zorgvragers, chronisch zorgvragers, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, kraamvrouwen, pasgeborenen, kinderen en jeugdigen met gezondheidsproblemen. Veelal werk je met individuele zorgvragers in hun directe omgeving maar het komt ook voor dat je werkt met groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Je leert wat het verschil is tussen jouw vorige opleiding en het vak verpleegkundige en wordt de basiskennis die je als verpleegkundige nodig hebt aangeleerd. Tevens leer je deze kennis en vaardigheden toe te passen. Daarna ga je verder met de verdieping/verbreding van de lesstof en ga je aan de slag met onderwerpen deels specifiek gericht op jouw branche.

BOL
Tijdens het maatwerktraject in de BOL-variant ga je twee dagen per week naar school (3e leerjaar maandag en dinsdag; 4e leerjaar donderdag en vrijdag) en loop je drie dagen per week stage. Met themakaarten werk je aan allerlei beroepsgerichte onderwerpen zoals anatomie, pathologie, farmacologie, methodisch werken, rapporteren etc. Naast de beroeps specifieke onderdelen werk je aan de generieke onderdelen: burgerschap, Nederlands, rekenen en Engels. Indien je voor deze onderdelen al het gewenste niveau hebt behaald in eerder traject kun je vrijstelling aanvragen. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst die georganiseerd wordt voorafgaand aan de start van de opleiding wordt hier meer informatie over gegeven

BBL en Praktijkroute
Volg je het maatwerktraject in de BBL-variant of Praktijkroute, dan ga je afhankelijk van je vooropleiding eerst 9 of 18 weken lang twee dagen per week naar school (maandag en dinsdag; daarna alleen de dinsdag. Het 4e leerjaar is donderdag de lesdag). Daarnaast heb je een arbeidsovereenkomst bij een erkend leerbedrijf. Het is noodzakelijk om eerst een erkend leerbedrijf te hebben voordat je je aanmeldt voor het maatwerktraject. Voor de praktijkroute kunnen deze dagen anders zijn.

Je werk aan allerlei beroepsgerichte onderwerpen zoals anatomie, pathologie, farmacologie, methodisch werken, rapporteren etc. Naast de beroepsspecifieke onderdelen werk je aan de generieke onderdelen: burgerschap, LOB, Nederlands, rekenen en Engels. Indien je al het gewenste niveau hebt behaald in eerder traject kun je vrijstelling aanvragen. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst die georganiseerd wordt voorafgaand aan de start van de opleiding, wordt hier meer informatie over gegeven.

Als je toegelaten wilt worden tot deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een mbo-diploma Verzorgende-IG niveau 3 of;
 • een mbo-diploma Combi Verzorgende-IG / MZ-3
 • een mbo-diploma Maatschappelijke zorg niveau 4 of;
 • een mbo-diploma Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 4) of;
 • een diploma MDGO-VZ.
 • Een diploma Doktersassistent (niveau 4)
 • een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf (geldt voor het BBL-traject).

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand pdf-bestand.

Download kostenoverzicht

Dit ga je doen en hier kun je gaan werken
Na het behalen van je diploma ben je gekwalificeerd om in diverse branches van de verpleging en verzorging te werken. Je kunt aan het werk gaan als mbo-verpleegkundige in een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. Als afgestudeerd verpleegkundige word je geregistreerd in het BIG-register.

Doorstuderen
Na het behalen van je diploma kun je ook doorstromen naar het hbo. De verpleegkunde kent veel specialisaties. Je hebt dus na je opleiding veel mogelijkheden tot bijscholing. Een hbo-opleiding die naadloos aansluit op deze opleiding, is: Hbo-Verpleegkunde.

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding krijg je als student te maken met de groepscoach die de ontwikkeling van de student volgt tijdens de opleiding, professionals die inleidingen/workshops verzorgen, de docenten/instructeurs/praktijkopleiders die de vaardigheidslessen verzorgen en de praktijkopleiders en werkbegeleiders van de BPV-plaats (beroepspraktijkvorming)/werkplek die begeleiden tijdens de stage/werk. Daarnaast leer je:

 • Om diagnostisch klinisch redeneren toe te passen in een context, complexiteit en flexibiliteit die van eenvoudig naar steeds moeilijker als het gaat om zorgvragers en hun aandoeningen/beperkingen.
 • Er wordt gewerkt met theorie, opdrachten, workshops, e-learning, verpleegtechnische vaardigheden en verwerkingsopdrachten in de praktijk (VIP-opdrachten).
 • Op de onderwijs/lesdagen werkt de student individueel en in subgroepen en zal er steeds een terugkoppeling plaatsvinden tussen praktijk en school en vice versa.
 • De vakken Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap, lob horen standaard bij deze opleiding.

Is dit iets voor jou?

Als mbo-verpleegkundige werk je met mensen met uiteenlopende klachten/ziektebeelden. Je werkt professioneel, bent empathisch en kunt probleemoplossend werken. Je coördineert de complexe zorgverlening van individuele zorgvragers en/of groepen. Als verpleegkundige beheers je de vaardigheden van het klinisch redeneren, ben je ingeschreven in het BIG-register en voer je op de juiste wijze de verpleegtechnische handelingen uit. Daarnaast ben je flexibel en kun je goed communiceren.

Welke vakken krijg je?

Er wordt zoals hierboven vermeld gewerkt met theorie, opdrachten, workshops, e-learning, verpleegtechnische vaardigheden en verwerkingsopdrachten in de praktijk (VIP-opdrachten). Daarnaast worden er gastlessen gegeven en worden er excursies georganiseerd. Naast de vaste vakken volg je ook keuzedelen. Met die keuzedelen kun je zelf een deel van je opleiding bepalen en verbreed of verdiep je jouw kennis en vaardigheden.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Zorginnovatie en technologie
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie
 • Verslavingszorg
 • Complementaire zorg
 • Gezonde leefstijl
 • Voorbereiding hbo
 • Wijkgericht werke
 • Geronto psychiatrie
 • Ondernemend gedrag
 • Geriatrische revalidatie zorg

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Samenwerken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandig werken
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit en inlevingsvermogen
 • Probleemoplossend vermogen
 • Goede motoriek en verpleegtechnisch inzicht

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog