Mbo-Verpleegkunde

 • Niveau 4

In de verpleging heb je verantwoordelijk werk. Je moet daarin niet alleen over de benodigde vaardigheden beschikken; je hebt ook de juiste instelling nodig. Als mbo-verpleegkundige ga je evenwichtig en zorgvuldig om met wat je tegenkomt in je werk. Je voert zelfstandig de verpleegkundige zorg uit. Je werkt in een team voor één of meerdere zorgvragers. Je kunt gaan werken in verschillende zorgomgevingen, zoals in de thuiszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie, een woonvorm voor gehandicapten of in een ziekenhuis.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Tijdens je stage krijg je veel te maken met oudere, soms dementerende, mensen. Ik vind het belangrijk dat ik hen niet alleen verzorg en help met medische handelingen, maar hen ook een glimlach op hun gezicht kan geven.
  Kees Marijs
  Verpleegkundige
 • scalda drop
  Het oefenen van beroepsvaardigheden vindt niet alleen in de praktijk plaats. Ook op school oefen je diverse praktijksituaties in speciaal daarvoor ingerichte ‘skills-labs’.

Je start de opleiding met een basisdeel waarin je de vakken anatomie, omgangskunde, ziekteleer en verpleegkunde krijgt. Daarbinnen komen alle beroepskenmerken aan bod, zoals het omgaan met mensen en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook aan het zelfstandig oplossen van problemen en  het samenwerken wordt veel aandacht besteed. Daarnaast krijg je ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen.

In de tweede helft van de opleiding kies je een brancheverbijzondering. Daarbij is het bepalend voor welk soort organisatie je werkt (BBL) of wilt werken (BOL). Je kunt kiezen uit verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of Ziekenhuiszorg (ZH). 

De theorie op school wordt elk leerjaar afgewisseld met stageperiodes (beroepspraktijkvorming -BPV). Het oefenen van beroepsvaardigheden vindt niet alleen in de praktijk plaats, maar ook op school zelf. Speciaal daarvoor ingerichte ‘skills-labs’ simuleren diverse praktijksituaties.

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Zorginnovaties en technologie

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg; 
 • met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg kun je eerst de opleiding Verzorgende-IG volgen en erna instromen in de maatwerk opleiding Mbo-Verpleegkunde (2 jaar)*;  
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4; 
 • een mbo-diploma niveau 3*;  
 • een erkend leerbedrijf is nodig om de BBL-opleiding te kunnen volgen. 

* Met het mbo-diploma Verzorgende IG is het mogelijk een versnelde opleiding Mbo-Verpleegkunde van twee jaar te doorlopen. 

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Als afgestudeerd verpleegkundige ben je gekwalificeerd om in diverse branches van de verpleging & verzorging te werken. Verpleegkundige is een beschermde beroepstitel. Als afgestudeerd verpleegkundige word je geregistreerd in het BIG-register.

Met het diploma kun je aan het werk gaan als mbo-verpleegkundige. Je kunt ook doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

De verpleegkunde kent veel specialisaties. Je hebt dus na je opleiding veel mogelijkheden tot bijscholing.

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.