Maatschappelijke zorg niveau 4

 • Niveau 4

Er is een grote groep mensen die ondersteuning nodig heeft bij wonen of bij dagbesteding, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen die aan het genezen zijn van een verslaving of mensen die niet meer thuis kunnen wonen omdat ze dementie hebben. Allemaal hebben ze iemand in hun omgeving nodig die ervoor zorgt dat ze het leven kunnen leiden zoals ze dat het liefste doen. Voor de ondersteuning van deze mensen leiden wij professionals op in de volgende uitstroomprofielen: 

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

Bij deze uitstroomrichting ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de complete ondersteuning van de cliënten. De mensen waarvoor je werkt, vind je vooral in de verslavingszorg, psychiatrie, ouderenzorg, zorg voor dak- en thuislozen en huizen van bewaring. 

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 

Zoals het profiel zegt, leer je vooral te werken in de gehandicaptenzorg. Ook hier ben je verantwoordelijk voor de complete ondersteuning van je cliënten. Dat betekent dat je veel moet netwerken met andere professionals en mantelzorgers. 

Thuisbegeleider 

Als thuisbegeleider ondersteun je mensen die zich zelf tijdelijk niet kunnen redden. Dat doe je in samenwerking met de omgeving van de cliënt. Jij signaleert knelpunten en ziet waar deze met elkaar samenhangen. Samen met de cliënt zoek je naar oplossingen en zorg je voor structuur in het dagelijks leven. Uiteindelijk doel is dat de cliënt zelf weer verder kan. 

Belangrijk in deze functie is dat je goed zelfstandig kunt werken.  Je werkt ook samen met andere hulpverleners, bijvoorbeeld in een wijkteam. Je krijgt te maken met verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld ouders met kinderen die ondersteuning bij de opvoeding nodig hebben. Of ouderen die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en daarbij  tijdelijk begeleiding nodig hebben.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  Ik merk dat ik steeds zelfstandiger word. Dit maakt het makkelijker om mensen met een beperking te helpen om een normaal leven te leiden.
  Nathalie Jacobse
  Maatschappelijke Zorg- Begeleider Gehandicaptenzorg
 • scalda drop
  Iets voor mensen betekenen vind ik heel fijn. Daarom is de opleiding Persoonlijk begeleider de perfecte opleiding voor mij!
  Joeri Bodbijl
  Maatschappelijke Zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

In het eerste leerjaar oriënteer je je op de verschillende doelgroepen en werkzaamheden. Daarmee bereiden we je voor op de keuze voor een niveau en een uitstroomprofiel.  Tijdens de eerste twee leerjaren word je door ons begeleid en ondersteund bij jouw uiteindelijk keuze, die je maakt aan het eind van leerjaar twee. Je bent namelijk het meest succesvol in je opleiding als deze keuze naadloos aansluit bij jouw talenten, kennis en ervaringen. 

Om dit beroep goed te kunnen uitvoeren, leer je met verschillende mensen om te gaan. Ook met mensen die in een moeilijke levensfase zitten. Je moet dus stevig in je schoenen staan. Daarnaast leer je over de verschillende ziektebeelden, verpleegtechnische handelingen, krijg je Nederlands voor het goed schrijven van de rapportages en ontwikkel je inzicht in de levensbehoeften van diverse doelgroepen. Je krijgt vakken als ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, basiszorg en verpleegtechnische handelingen (met een certificaat EHBO/reanimatie). 

De opleiding kent stages in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. De laatste sector is alleen mogelijk tijdens het examenjaar. De reden hiervoor is dat het werkveld binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (psychiatrie, verslavingszorg, detentie) vraagt om ervaren krachten die sterk in de schoenen staan. Daarnaast is het fijn wanneer je de mogelijkheid hebt om je te oriënteren tijdens de eerste 1,5 jaar.

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Wijkgericht werken
 • Expressief talent
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;  
 • een mbo-diploma niveau 3; 
 • overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren crebo 92661 (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren crebo 92662 (PDF)

Na het behalen van je opleiding kun je direct aan de slag als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg/ specifieke doelgroepen of thuisbegeleider. Dit doe je bij instellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of verslavingszorg. Ook in de psychiatrie of in de opvang van dak- en thuislozen zorg kun je prima terecht met jouw diploma. 

Met je diploma niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

Ben jij een echt mensenmens?

Vind jij het een uitdaging om kinderen in een liefdevolle, zorgzame omgeving op te voeden? Ben je je bewust van wat het voor ouders betekent hun kind aan anderen toe te vertrouwen? Zit je vol creatieve ideeën als het om spelen en leren van kinderen gaat? Als jij je wilt verdiepen in de wereld van spelende kinderen en hun ouders is het beroep van pedagogisch medewerker wellicht iets voor jou.

Kijk eens goed naar de flyer “Ben jij een echt mensenmens?”. Hierin staan de basiseigenschappen van iedere welzijnswerker. Natuurlijk word jij tijdens je opleiding in deze kernkwaliteiten gecoacht. Toch is het fijn dat je deze eigenschappen al een beetje in huis hebt. Zo weet je zeker dat je het in je hebt om een goede welzijnswerker te worden.

Flyer 'Ben jij een écht mensenmens?'

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.