Maatschappelijke zorg niveau 3

 • Niveau 3

Er is een grote groep mensen die ondersteuning nodig heeft bij wonen of bij dagbesteding, om welke reden dan ook. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen die aan het genezen zijn van een verslaving of mensen die niet meer thuis kunnen wonen omdat ze dementie hebben. Allemaal hebben ze iemand in hun omgeving nodig die ervoor zorgt dat ze het leven kunnen leiden zoals ze dat het liefste doen.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  In de combi-opleiding leer je niet alleen de medische handelingen, maar leer je ook helpen bij de dagbesteding of het aankleden. Dat geeft echt veel voldoening!
  Job van der Werff
  Combi-opleiding Verzorgende-IG/ Maatschappelijke Zorg niveau 3
 • scalda drop
  Iets voor mensen betekenen vind ik heel fijn. Daarom is de opleiding Persoonlijk begeleider de perfecte opleiding voor mij!
  Joeri Bodbijl
  Maatschappelijke Zorg - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Het werkveld vraagt steeds meer om breed opgeleide professionals die kijken naar het totale welzijn van de mens. Hierbij wordt bedoeld dat iemand niet alleen fysiek gezond moet zijn, maar ook gelukkig. Vanaf 2016-2017 kom je daarom al vanaf het eerste leerjaar terecht in de combi-opleiding Maatschappelijke Zorg én Verzorgende-IG. 

Na het eerste leerjaar, het basisjaar, waarin je jezelf breed oriënteert op beide werkvelden, maak je een keuze voor één van deze twee opleidingen. Je kunt ook beide opleidingen kiezen. Je volgt dan de combi-opleiding en ontvangt na afronding van je opleiding twee diploma’s. Tijdens de basisfase in het eerste jaar word je door ons begeleid en ondersteund bij jouw uiteindelijk keuze. Je bent namelijk het meest succesvol in je opleiding als deze keuze naadloos aansluit bij jouw talenten, kennis en ervaringen.

Alle opties duren na het eerste basisjaar nog 2 jaar. Tijdens de opleiding leer je  individuele cliënten of een groep cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van persoonlijke verzorging, bij wonen, scholing, sport en vrije tijd.  Met activiteiten leer je de cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van cliënten te stimuleren. Bijvoorbeeld bij muziek maken, knutselen, boodschappen doen, koken, huiswerk maken en sporten. Volg je de combi-opleiding dan leer je daarnaast je zorgplannen op te stellen en uit te voeren. Je leert advies en voorlichting te geven. Ook voer je zorgtechnische- en verpleegkundige handelingen uit. Soms betekent dat dat je iemand moet wassen of verzorgen. Dit kunnen baby’s zijn, maar natuurlijk ook volwassenen, ouderen of gehandicapten. We leren je ook om stressbestendig te zijn, soms kom je onvoorziene omstandigheden tegen waarin je snel en goed moet handelen. Je moet daarom stevig in je schoenen staan. Je krijgt vakken als ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, basiszorg en verpleegtechnische handelingen (met een certificaat EHBO/reanimatie). Daarnaast werken we aan je persoonlijke ontwikkelingen. Je volgt daarvoor vakken als Nederlands, rekenen en Burgerschap. Hierop word je apart geëxamineerd.  

Wanneer je de BBL-opleiding volgt of in het tweede leerjaar kiest voor de BOL-opleiding Medewerker maatschappelijke zorg kies je ook een specifiek uitstroomprofiel: begeleider gehandicaptenzorg of begeleider specifieke doelgroepen. Samen kijken wij met jou welk uitstroomprofiel het beste bij jou (en je werkgever) past. 

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Wijkgericht werken
 • Expressief talent
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;  
 • een mbo-diploma niveau 2. 

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Na het behalen van je opleiding kun je direct aan de slag als begeleider gehandicaptenzorg/specifieke doelgroepen of verzorgende-IG; dat is afhankelijk van je uitstroomprofiel. Dit doe je bij instellingen in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Ben je klaar met niveau 3, dan kun je in één jaar ook je niveau 4-diploma Maatschappelijke zorg behalen.

Ben jij een echt mensenmens?

Vind jij het een uitdaging om kinderen in een liefdevolle, zorgzame omgeving op te voeden? Ben je je bewust van wat het voor ouders betekent hun kind aan anderen toe te vertrouwen? Zit je vol creatieve ideeën als het om spelen en leren van kinderen gaat? Als jij je wilt verdiepen in de wereld van spelende kinderen en hun ouders is het beroep van pedagogisch medewerker wellicht iets voor jou.

Kijk eens goed naar de flyer “Ben jij een echt mensenmens?”. Hierin staan de basiseigenschappen van iedere welzijnswerker. Natuurlijk word jij tijdens je opleiding in deze kernkwaliteiten gecoacht. Toch is het fijn dat je deze eigenschappen al een beetje in huis hebt. Zo weet je zeker dat je het in je hebt om een goede welzijnswerker te worden.

Flyer 'Ben jij een écht mensenmens?'

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.