Kindprofessional niveau 3

 • Niveau 3

Kleine kinderen groeien als kool. Naast liefde en zorg, verlangen kinderen naar verhalen, liedjes en spelletjes en willen ze plezier maken met elkaar. Ook willen ze leren wat de grote mensen al kunnen. Hoe klein kinderen ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Er komt steeds meer aandacht voor de ‘brede’ ontwikkeling van het kind, zodat zij zich zoveel mogelijk en zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Als kindprofessional begeleid je (groepen) kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Zij gaan naar een Integraal Kind Centrum of een brede school. Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een goede overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Zij bieden speciale dagprogramma’s aan voor kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep.

Als kindprofessional geef jij bij zo’n IKC kinderen professionele begeleiding. Je organiseert activiteiten of bedenkt (educatieve) bijvoorbeeld spelletjes die de kinderen kunnen spelen. Daarbij sluit je aan bij hun unieke ontwikkelingsbehoefte.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2019.
  Bron: keuzegids.org

Jouw eerste leerjaar
In het eerste leerjaar van de opleiding start je met een basisfase. Tijdens de basisfase staan kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als Nederlands, rekenen, creatieve vorming, pedagogiek, didactiek en sociale vaardigheden. Om geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding krijg je daarom vakken als ‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Kind & Verzorging’. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding.

Op de vakken Nederlands en rekenen word je apart geëxamineerd.

Stage
Direct bij de start van je opleiding ga je in de praktijk aan de slag. Je loopt dus al stage vanaf periode 1. Je werkt twee dagen in de praktijk en drie dagen ga je naar school. Je werkt aan opdrachten, projecten en volgt lessen. De opdrachten die je op school krijgt, komen ook in de praktijk aan bod. Wij noemen dat integrale opdrachten. Die relatie tussen school en praktijk staat ook in het tweede en derde leerjaar centraal. Je werkt dan drie dagen per week in de praktijk.

Je loopt dus tijdens je hele opleiding stage. We vinden het namelijk erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart wat het is om te werken in het onderwijs. Je stageplaats wordt geregeld door ons BPV-bureau. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand tot de stageplaats en je eventuele voorkeuren.

Keuzedelen 2018/2019
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Expressief talent
 • Werken met baby's
 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • Nederlands 3F

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding wordt je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,5

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2.

 

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Contactuele vaardigheden
 • Representatief
 • Zelfstandigheid
scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,5

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,5

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken als Kindprofessional op een Integraal Kind Centrum (IKC) of een brede school.

Doorstromen naar het hbo
Met je niveau 4 diploma kindprofessional kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten.

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,5

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.