Havo

 • Niveau 5 (havo)

Scalda College voor Vavo (Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) biedt de opleiding havo in één of meerdere jaren. Je kunt kiezen voor het volgen van één, meerdere of alle vakken, die nodig zijn voor een diploma. Voor ieder vak kun je een certificaat krijgen. Heb je voldoende certificaten, dan kun je deze inruilen voor een diploma.

 

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding vavo - havo
  Je wordt op een heel volwassen manier benaderd en dat is erg prettig. Voor mij is dit een mooie stap om te kunnen studeren aan het hbo.
  Femke Vegt
  Vavo

Het College voor Vavo stimuleert de student zelf verantwoordelijk te zijn voor de studieresultaten. We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen volgt, maar ook een groot aantal uren besteedt aan het verwerken van de leerstof; in de lessen, in het studiecentrum op school en thuis. Om je hierbij te helpen, krijgt iedere student een mentor toegewezen. De mentor houdt bij of je studie naar wens verloopt. Onze studiebegeleider kan je helpen bij het oplossen van studie- of andere problemen. Het doel is dat jij op een snelle en efficiënte manier de eindstreep haalt. 

De opleiding 1-jarige havo 

Binnen de opleiding havo kies je uit één van de vier profielen. Elk profiel bestaat uit:

 • een gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, rekenen en maatschappijleer;
 • een profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt voorbereiden, namelijk
  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid en
  • Natuur & Techniek;
 • een vrij deel met één examenvak, studievaardigheden en het profielwerkstuk.

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen. Zowel in Middelburg als in Terneuzen is deze opleiding in voltijd en in deeltijd te volgen.

De opleiding 2-jarige havo

Binnen deze opleiding sluit je het eerste jaar ongeveer de helft van de vakken af die voor het diploma nodig zijn. Wanneer je studievoortgang positief is, kun je het jaar daarop de resterende vakken afronden. Zo sprokkel je in twee jaren het diploma bij elkaar. Wanneer de voortgang niet positief is, kun je naar het mbo op niveau 4. 

Het programma van de 2-jarige havo kent de volgende onderdelen:

 • de vakken van het verplichte, gemeenschappelijke deel van de opleiding havo: Nederlands, Engels, rekenen en maatschappijleer;
 • de profielvakken aardrijkskunde en geschiedenis of scheikunde;
 • basiswiskunde;
 • basis Duits;
 • studievaardigheden.

Zowel in Middelburg als in Terneuzen is deze opleiding alleen in deeltijd te volgen.

Toelatingseisen 1-jarige havo: 

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2018.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt een eindrapport van havo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar havo 5.
 • Je hebt een eindrapport van vwo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5.
 • Je bent gezakt voor het havodiploma. 
 • Je bent in havo 4 blijven zitten met niet meer dan vier tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.
 • Je bent in vwo 4 blijven zitten met niet meer dan zes tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken. Hierbij geldt dat een cijfer 5 voor één tekort staat, een cijfer 4 voor twee tekorten en een cijfer 3 voor drie tekorten.
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

Toelatingseisen 2-jarige havo: 

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2018. 
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs. 
 • Je hebt een eindrapport van klas havo 3 waaruit blijkt dat je naar klas havo 4 bevorderd bent.
 • Je bent in het bezit van een diploma mavo/vmbo-t met een gemiddeld eindcijfer van 6,5 voor alle vakken samen.
 • Je hebt op de mavo (vmbo-t) naast Nederlands en Engels eindexamen gedaan in minimaal één moderne vreemde taal of wiskunde en deze drie vakken voldoende afgesloten en je hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar de havo mogelijk maakt.
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

In bijzondere gevallen is toelating ook mogelijk indien je voldoende EVC’s (Eerder Verworven Competenties of kwalificaties) kunt overleggen. Tijdens het intakegesprek wordt dit besproken.

Intake

Iedere student krijgt een intakegesprek. Na aanmelding op scalda.nl/vavo ontvang je een uitnodiging hiervoor.  

Tussen 13 juli en 22 augustus vinden er geen intakegesprekken plaats. Wil je direct na de zomervakantie bij het College voor Vavo starten? Meld je dan zo snel mogelijk aan om nog op tijd voor een intakegesprek te worden uitgenodigd.

Aanmelden 

Wil jij je aanmelden voor deze opleiding of weet je nog niet goed welke opleiding je gaat volgen, maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Gebruik hiervoor de knop 'Aanmelden' boven- of onderaan deze pagina. Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze opleidingen: E-mail: [email protected] 
Telefoonnummer: 0118 55 86 40 (Middelburg) of 0115 64 16 00 (Terneuzen)

Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in voltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 1.155 aan wettelijk lesgeld. Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in deeltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 27 aan cursusgeld per lesuur voor een heel schooljaar. Als je bijvoorbeeld 10 lesuren per week volgt, betaal je voor een heel jaar 10 x € 27 = € 270 per jaar aan cursusgeld.

Ook wordt aan iedereen die bij het College voor Vavo lessen volgt de keuze voorgelegd een vrijwillige bijdrage te betalen. Dit is een bijdrage aan de algemene studentenverzekering en studentenactiviteiten zoals de introductiedag, het kerstontbijt en onze SMS-dienst indien lessen uitvallen.

De lesboeken kun je bij ons huren. Het totale bedrag van de huur hangt af van welk vak en hoeveel vakken er worden gevolgd. Gerekend moet worden op ongeveer € 40 per vak. Voor uitbestede studenten zijn de lesboeken gratis.

Tenslotte betaal je een borgsom voor de boeken. Afhankelijk van het aantal gehuurde boeken ligt dit bedrag tussen € 50 en  € 200.

Na het behalen van het diploma havo kun je verder studeren in het hbo maar je kunt ook verder naar het vwo.

De lessen

Het jaarprogramma bij het College voor Vavo kent vier perioden. Na elke van de eerste drie perioden volgt een toetsweek. Na de laatste toetsweek volgt een periode met intensieve examentraining. Iedere periode wordt beschreven in een studiewijzer, die jou van week tot week door de lesstof leidt. Aan het eind van het schooljaar neem je deel aan het centraal schriftelijk examen. De lessen kunnen tussen 8.30 en 22.00 uur worden gegeven. Vrijwel alle lessen zijn overdag.

Examens

Als je examen wilt doen, krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) met de omschrijving van de inhoud van elk vak, het schoolexamen, de toetsweken en de toetsduur. Het schoolexamen wordt in de loop van het schooljaar afgenomen. Enkele vakken hebben alleen een schoolexamen maar de meeste vakken hebben ook een centraal examen. De centraal schriftelijke examens worden ieder jaar op school afgenomen volgens de Rijksregeling. Dit zijn dezelfde examens als die voor het voortgezet onderwijs. Het eindcijfer van de vakken is samengesteld uit het gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal schriftelijk examen.

Lesgeld/cursusgeld

De hoogte van het lesgeld/cursusgeld wordt ieder jaar door de minister vastgesteld. Je betaalt afhankelijk van de gekozen opleiding en de omvang van deze opleiding lesgeld (volledig pakket) of cursusgeld (deelpakket). Omdat je je telkens voor één jaar inschrijft, betaal je het lesgeld/cursusgeld per jaar. Lesgeld wordt door de student rechtstreeks betaald aan het Ministerie. Het cursusgeld betaal je aan Scalda. Studenten die via het
voortgezet onderwijs worden uitbesteed aan het vavo betalen aan Scalda geen les- of cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten

Er is een aantal mogelijkheden voor studenten die bij het College voor Vavo zijn ingeschreven om een tegemoetkoming in de studiekosten en/of het wettelijk lesgeld te krijgen. Soms is het ook mogelijk dat ouders een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen. Tijdens het intakegesprek kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Vrijstellingen

Voor alle opleidingen geldt dat er vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Deze worden tijdens de intake besproken. In het algemeen geldt dat certificaten en afgeronde onderdelen van het examendossier van de betreffende opleidingen, die nog geen 10 jaar oud zijn, vrijstellingen kunnen opleveren. Voor studenten vwo met een havodiploma is er een vrijstelling voor de vakken ANW en maatschappijleer.

Vlietstraat 11a Terneuzen Ravensteijnweg 1 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.