Handhaver toezicht en veiligheid

 • Niveau 3

Als handhaver ben je van onbesproken gedrag, kun je goed met mensen omgaan, ben je alert en kun je goed je geduld bewaren. Je werkt als BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) voor bijvoorbeeld een gemeente, Staatbosbeheer of de Douane. Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de orde en veiligheid, het informeren en verwijzen van publiek en je biedt ondersteuning bij projecten en (gemeentelijke) evenementen. Je werkt in het publieke domein waar je zowel hulpverlenend als sanctionerend op moet treden. Als Handhaver Toezicht en Veiligheid surveilleer je in uniform op plaatsen en tijden wanneer dat wenselijk is. Je hebt een verantwoordelijke functie en je zorgt ervoor dat je risico’s voortijdig signaleert zodat je op tijd in kunt grijpen.

Meeloopdagen Uniformberoepen

Een keertje meelopen met Uniformberoepen? Ervaren wat het is om bij ons een opleiding te volgen? Dit is je kans!

Meer over onze meeloopdagen

 

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  Ik zit hier helemaal op mijn plek. Wij worden hier klaargestoomd voor de praktijk. We leren streng maar rechtvaardig te zijn; in woorden en daden.
  Jessie Lorier
  Handhaver toezicht en veiligheid

Leerjaar 1: De opleiding Handhaver Toezicht en Veiliger duurt twee jaar. In het eerste leerjaar krijg je naast de vakken rekenen, Nederlands en Engels ook les in wetskennis, praktijkles in het toepassen van de wetskennis, communicatie én sport. In het eerste leerjaar moet je diverse theorie-examens afleggen (BOA en WKPV1).

Tijdens het eerste leerjaar ga je in de eerste periode twee weken op snuffelstage en heb je een blokstage in de laatste periode. De stages kunnen plaatsvinden bij bijvoorbeeld een gemeente, Staatbosbeheer of de Douane.

Leerjaar 2: In het tweede leerjaar krijg je naast de vakken rekenen, Nederlands en Engels ook les in wetskennis, praktijkles in het toepassen van de wetskennis, communicatie én sport. Tijdens dit leerjaar moet je ook theorie-examen WKPV2 afleggen en twee praktijkexamens in Sanctionerend optreden / Dienstverlening en Calamiteiten.  

Tijdens het tweede leerjaar ga je in de tweede en derde periode op blokstage. 

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Digitale vaardigheden gevorderd

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop
 • Het oordeel van onze studenten over onze docenten van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Het oordeel van onze studenten over de sfeer van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,1

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je:

 • in het bezit te zijn van een vmbo-k, g of t diploma;
 • in het bezit te zijn van een mbo-diploma Medewerker toezicht en veiligheid niveau 2.

Let op! Voor een aantal opleidingen geldt dat er een maximumaantal studenten in die opleiding geplaatst kan worden. In dit geval zijn datum en tijdstip van aanmelding (zoals geregistreerd door Scalda) bepalend voor jouw plaats op de (wacht)lijst. Voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kunnen door beperkte stagemogelijkheden maximaal 22 studenten  geplaatst worden.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • assertiviteit
 • contactuele vaardigheden
 • omgaan met kritiek
 • overtuigingskracht
 • zelfstandigheid.
scalda drop
 • Het oordeel van onze studenten over onze docenten van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Het oordeel van onze studenten over de sfeer van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,1

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

scalda drop
 • Het oordeel van onze studenten over onze docenten van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Het oordeel van onze studenten over de sfeer van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,1

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Na het succesvol afronden van je opleiding kun je eventueel doorstromen naar een niveau 4-opleiding (bijvoorbeeld Juridisch-administratief dienstverlener). Je kunt ook solliciteren bij toezichthoudende instanties bijvoorbeeld douane, staatsbosbeheer, gemeentes, politie en waterschap.

scalda drop
 • Het oordeel van onze studenten over onze docenten van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Het oordeel van onze studenten over de sfeer van deze opleiding

  4

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). 
  1 = heel slecht, 5 = uitstekend

 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,1

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

Podium 15 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.