Handhaver toezicht en veiligheid

 • Niveau 3

Als handhaver ben je van onbesproken gedrag, kun je goed met mensen omgaan, ben je alert en kun je goed je geduld bewaren. Je verleent hulp maar treedt soms ook sanctionerend op.

Meeloopdagen Uniformberoepen

Een keertje meelopen met Uniformberoepen? Ervaren wat het is om bij ons een opleiding te volgen? Dit is je kans!

Meer over onze meeloopdagen

 

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  Ik zit hier helemaal op mijn plek. Wij worden hier klaargestoomd voor de praktijk. We leren streng maar rechtvaardig te zijn; in woorden en daden.
  Jessie Lorier
  Handhaver toezicht en veiligheid

In praktijksituaties ontwikkel je competenties die voor het werken in de veiligheidsbranche vereist zijn zoals het uitvoeren van algemene surveillance, gericht toezicht houden, mensen corrigeren en motiveren en omgaan met agressie en non-coöperatief gedrag. Daarnaast maak je kennis met specifieke aspecten van het beroep van een handhaver zowel in theorie als door middel van stages. De opleiding bestaat uit een afwisselend pakket van theorie en praktijk. Je sport veel en je werkt tijdens de opleiding hard aan je persoonlijke ontwikkeling. De opleiding wordt gegeven in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en duurt twee jaar.

Het is bij deze opleiding van groot belang dat je van onbesproken gedrag bent. Anders kun je namelijk geen stagelopen. Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt er stage gelopen bij de gemeente en de bedrijven en instanties waar boa’s en toezichthouders werken. Dit gebeurt volgens het rooster van de begeleider, dat betekent dat je soms ook ‘s avonds, in het weekend of tijdens vakanties moet werken.

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Digitale vaardigheden gevorderd

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:   

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • een mbo-diploma Medewerker toezicht en veiligheid niveau 2;
 • een gelijkwaardig opleidingsniveau.

Intake

Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding nodigen we je uit voor een intake. Hieraan voorafgaand hebben jij en je mentor of schooldecaan het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) ingevuld. Daarnaast vragen wij je, voorafgaand aan het intakegesprek, een aanvullend vragenformulier in te vullen over je motivatie voor de gekozen opleiding. In het intakegesprek staat jouw keuze voor de opleiding centraal, evenals de wijze waarop wij je zo goed mogelijk kunnen helpen je mbo-diploma te behalen.

De intake van het College voor Uniformberoepen bestaat uit 3 onderdelen. Een sporttest, een terreinwerkles en een persoonlijk gesprek. Ook dien je een moodboard te maken welke je tijdens je persoonlijk gesprek presenteert aan de intaker(s). De intakes vinden plaats op één van de volgende data:

 • 28 maart 2017
 • 29 maart 2017
 • 30 maart 2017

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Na het succesvol afronden van je opleiding kun je eventueel doorstromen naar een niveau 4-opleiding (bijvoorbeeld Juridisch-administratief dienstverlener). Je kunt ook solliciteren bij toezichthoudende instanties bijvoorbeeld douane, staatsbosbeheer, gemeentes, politie en waterschap.

Podium 15 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.