Handhaver toezicht en veiligheid

Niveau 3

Als handhaver toezicht en veiligheid ben je een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) voor bijvoorbeeld een gemeente, Staatbosbeheer of de douane. Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de orde en veiligheid, het informeren en verwijzen van publiek en je biedt ondersteuning bij projecten en (gemeentelijke) evenementen. Je werkt in het publieke domein waar je zowel hulpverlenend als sanctionerend op moet treden. Als Handhaver Toezicht en Veiligheid surveilleer je in uniform op plaatsen en tijden wanneer dat wenselijk is. Je hebt een verantwoordelijke functie en je zorgt ervoor dat je risico’s voortijdig signaleert zodat je op tijd in kunt grijpen.  

Als handhaver ben je van onbesproken gedrag, kun je goed met mensen omgaan, ben je alert en kun je goed je geduld bewaren. 

Leerjaar 1

De opleiding Handhaver Toezicht en Veiliger duurt twee jaar. In het eerste leerjaar krijg je les in wetskennis, praktijkles in het toepassen van de wetskennis, communicatie, sport, rekenen, Nederlands en Engels. Je moet in het eerste leerjaar ook diverse theorie-examens afleggen (BOA en WKPV1). Tijdens het eerste leerjaar ga je in de eerste periode twee weken op snuffelstage en heb je een blokstage in de laatste periode. De stages kunnen plaatsvinden bij verschillende gemeenten of Connexxion.  

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar krijg je les in wetskennis, praktijkles in het toepassen van de wetskennis, communicatie, sport, rekenen, Nederlands en Engels. Tijdens dit leerjaar moet je ook theorie-examen WKPV2 afleggen en twee praktijkexamens in Sanctionerend optreden/Dienstverlening en Calamiteiten. Tijdens het tweede leerjaar ga je in de tweede en derde periode op blokstage.   

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

 • een vmbo-k, -g of -t diploma of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2

Beperkt aantal opleidingsplaatsen: 26

Voor deze opleiding is er een totaal aantal van 26 opleidingsplaatsen beschikbaar.

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich vóór 1 april aanmeldt, te plaatsen in de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Bij enkele opleidingen kunnen we dit echter vooraf niet garanderen. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen, dan kan niet iedereen die zich heeft aangemeld in de opleiding geplaatst worden. Voor al deze opleidingen gelden aanvullende spelregels en bepalen de datum en het tijdstip van jouw aanmelding jouw plaats op de (wacht)lijst.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Na het succesvol afronden van je opleiding kun je aan de slag bij toezichthoudende instanties bijvoorbeeld de douane, Staatsbosbeheer, gemeentes, politie of een waterschap. 

Je kunt eventueel ook doorstromen naar een niveau 4-opleiding (Leidinggeven op basis van Vakmanschap. Deze opleiding duurt 1 jaar). 

Welke vakken krijg je?

 • Wetskennis 

 • Communicatie 

 • Sport 

 • Rekenen 

 • Nederlands 

 • Engels 

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers 

 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit 

 • Engels in de beroepscontext A2 

 • Digitale vaardigheden gevorderd 

 • Rekenen 3F 

 • Verdieping blijven fit, veilig en gezond werken  

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd. 

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn: 

 • assertiviteit 

 • contactuele vaardigheden 

 • omgaan met kritiek 

 • overtuigingskracht 

 • zelfstandigheid Ontdek de branche: Beveiliging en Handhaving

In deze branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

Er zijn in totaal meer dan 50 video’s bij onze opleidingen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: Beveiliging en Handhaving

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog