Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

 • Niveau 4

Kleine kinderen groeien als kool. Dat lijkt soms vanzelf te gaan, maar vergis je niet. Naast liefde en zorg, verlangen kinderen naar verhalen, liedjes en spelletjes en willen ze plezier maken met elkaar. Ook willen ze leren wat de grote mensen al kunnen. Je begeleidt groepen kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Zij bezoeken het dagverblijf overdag, of alleen voor of na schooltijd. Je biedt hen activiteiten aan die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling en je bespreekt deze belevenissen met hun ouders. 

Een organisatie voor kinderopvang kan bijvoorbeeld zijn: een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepswijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 12 jaar. In de kinderopvang werk je meestal met collega’s in een team, in de peuterspeelzaal werk je vaak zelfstandig.

Let op: er is een wachtlijst voor de BOL en BOL-volwassenen variant in Goes van deze opleiding. Je kan je wel aanmelden voor deze opleiding. Tijdens je aanmelding kan je één of meer alternatieve opleidingen opgeven.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  We vinden het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart en leert wat het is om te werken als medewerker kinderopvang. Vrijwel de gehele opleiding ben je minimaal een dag bezig in de praktijk.

Om geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding krijg je daarom vakken als ‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Kind & Verzorging’. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding. Als pedagogisch werker kinderopvang op niveau 4 leer je ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden aan kinderen en jongeren met een specifieke begeleidingsvraag. Ook houd je je bezig met de coördinatie en beleidsmatige taken binnen de organisatie. Je krijgt daarom lessen in planning en organisatie. Gedurende de opleiding bekijken we of je beter op niveau 3 of niveau 4 kunt uitstromen. Of eerst niveau 3 en later nog niveau 4. 

We vinden het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart en leert wat het is om te werken in de kinderopvang. Vrijwel de gehele opleiding ben je minimaal één dag in de week bezig in de praktijk. Ons stagebureau regelt de stageplaats voor jou.

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • Expressief talent
 • Combifunctionaris IKC / brede school
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;  
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4;
 • mbo-diploma niveau 3 (met je diploma pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 duurt deze opleiding 1 jaar).

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Na het behalen van je diploma kun je direct aan de slag als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang bij een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een peuterspeelzaal. Met je niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.