Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (Volwassenenonderwijs)

 • Niveau 4

Kleine kinderen groeien als kool. Dat lijkt soms vanzelf te gaan, maar vergis je niet. Naast liefde en zorg, verlangen kinderen naar verhalen, liedjes en spelletjes en willen ze plezier maken met elkaar. Ook willen ze leren wat de grote mensen al kunnen. Je begeleidt groepen kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar. Zij bezoeken het dagverblijf overdag, of alleen voor of na schooltijd. Je biedt hen activiteiten aan die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling en je bespreekt deze belevenissen met hun ouders. 

Een organisatie voor kinderopvang kan bijvoorbeeld zijn: een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepswijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 12 jaar. In de kinderopvang werk je meestal met collega’s in een team, in de peuterspeelzaal werk je vaak zelfstandig.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  We vinden het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart en leert wat het is om te werken als medewerker kinderopvang. Vrijwel de gehele opleiding ben je minimaal een dag bezig in de praktijk.

Om geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding krijg je daarom vakken als ‘Ontwikkelingspsychologie’ en ‘Kind & Verzorging’. Bijna alle vakken zijn direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding. Als pedagogisch werker kinderopvang op niveau 4 leer je ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden aan kinderen en jongeren met een specifieke begeleidingsvraag. Ook houd je je bezig met de coördinatie en beleidsmatige taken binnen de organisatie. Je krijgt daarom lessen in planning en organisatie. Gedurende de opleiding bekijken we of je beter op niveau 3 of niveau 4 kunt uitstromen. Of eerst niveau 3 en later nog niveau 4. 

Op de vakken Nederlands, Engels en rekenen word je apart geëxamineerd.

Stage
We vinden het erg belangrijk dat je zo snel mogelijk ervaart en leert wat het is om te werken in de kinderopvang. Vrijwel de gehele opleiding ben je minimaal één dag in de week bezig in de praktijk. Ons stagebureau regelt de stageplaats voor jou.

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Expressief talent
 • Combifunctionaris IKC / brede school
 • Doorstroom naar hbo mens en maatschappij
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Nederlands 3F

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

 • Het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo

  55,00%

  Dit percentage is een indicatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van: 

 • een vmbo-k, -g of -t diploma;  
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
 • een mbo-diploma niveau 2 of 3 en (met je diploma pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 duurt deze opleiding 1 jaar);
 • een dienstverband van minimaal 16 uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich vóór 1 april aanmeldt, te plaatsen in de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Bij enkele opleidingen kunnen we dit echter vooraf niet garanderen. Bij een enkele opleiding is dat zo, omdat het aantal opleidingsplaatsen van tevoren vaststaat. In de meeste gevallen is dat zo, omdat pas in het voorjaar duidelijk wordt of er voldoende stageplaatsen beschikbaar komen. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen, dan kan niet iedereen die zich heeft aangemeld in de opleiding geplaatst worden. Voor al deze opleidingen gelden aanvullende spelregels en bepalen de datum en het tijdstip van jouw aanmelding jouw plaats op de (wacht)lijst.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Contactuele vaardigheden
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Inlevingsvermogen
 • Leiding geven
 • Probleemoplossend vermogen
 • Representatief
 • Zelfstandigheid
scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

 • Het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo

  55,00%

  Dit percentage is een indicatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste en 2de leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

 • Het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo

  55,00%

  Dit percentage is een indicatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Gelijk aan de slag!
Na het behalen van je diploma kun je direct aan de slag als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang bij een kinderdagverblijf, voor-, tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een peuterspeelzaal.

Doorstromen naar het hbo
Met je niveau 4 diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. 

scalda drop
 • Onze studenten geven deze opleiding het rapportcijfer

  7,3

  Dit oordeel komt uit de JOB-monitor (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

 • Het percentage studenten dat doorstroomt naar het hbo

  55,00%

  Dit percentage is een indicatie van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.Ontdek de branche: Kindprofessional

Tijdens het Online Open Dagen Festival kwamen al onze branches aan bod in interessante live video’s. In deze branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

Er zijn in totaal meer dan 50 video’s live opgenomen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: KindprofessionalOntdek het Volwassenenonderwijs

Tijdens het Online Open Dagen Festival kwamen al onze branches aan bod in interessante live video’s. In deze branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

Er zijn in totaal meer dan 50 video’s live opgenomen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast het Volwassenenonderwijs.


Ben jij een echt mensenmens?

Kijk eens goed naar de pagina “Ben jij een echt mensenmens?”. Hierop staan de basiseigenschappen van iedere welzijnswerker. Natuurlijk word jij tijdens je opleiding in deze kernkwaliteiten gecoacht. Toch is het fijn dat je deze eigenschappen al een beetje in huis hebt. Zo weet je zeker dat je het in je hebt om een goede welzijnswerker te worden.

Lees verder 'Ben jij een écht mensenmens?'

Bessestraat 4 Goes Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.