Entree met NT2

 • Niveau 1

Deze opleiding is gericht op studenten inburgering van Scalda en niet inburgeringsplichtigen. Bij de start van de opleiding dienen de studenten korter dan vijf jaar in Nederland te zijn en hun leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar .

Entree met NT2 is een beroepsopleiding op niveau 1 bestaande uit 18 weken voortraject en daarna 1 jaar Entree met theorie-praktijklessen op school naast de stages bij erkende leerbedrijven.  De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen. De student kan bij succesvol resultaat een mbo diploma niveau 1 behalen,  uitstromen naar werk, het niveau van Nederlands verhogen en tevens zijn/haar inburgeringsdiploma behalen.

Tijdens het traject is extra aandacht voor:

 • Nederlands (NT2/inburgering) 
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 • Studievaardigheden/digitale vaardigheden
 • Begeleiding naar stages
 • Begeleiding naar een passend vervolg na het succesvol afronden van de opleiding. 
 • Tussentijds advies en eindadvies

Verder komen studenten in het 18 weeks voortraject al in aanraking met de diverse profielen van de Entree opleiding. 

De opleiding start twee keer per jaar. We starten op 1 september (aanmelden voor 1 mei) en 1 februari (aanmelden voor 1 november).
Aanmelden of meer informatie via Paula Dourleijn, [email protected]

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Wij zorgen er met cursussen voor dat je vaardigheden kunt ontwikkelen om jezelf staande te houden of beter in te kunnen zetten in de maatschappij.

Tijdens het traject is extra aandacht voor:

 • Nederlands (NT2/inburgering) 
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
 • Studievaardigheden/digitale vaardigheden
 • Begeleiding naar stages
 • Begeleiding naar een passend vervolg na het succesvol afronden van de opleiding. 
 • Tussentijds advies en eindadvies

We volgen de onderstaande uitgangspunten:

 • Taalniveau A1+ (A13/4, bijna op A2)
 • Bij de start van de opleiding dienen de studenten korter dan vijf jaar in Nederland te zijn en hun leeftijd ligt tussen de 18 en 27 jaar.
 • In het bezit zijn van een niveaubepaling gevolgd onderwijs of een diplomaherwaardering is noodzakelijk. Bij een diplomaherwaardering vmbo-b of hoger is inschrijven in de Entreeopleiding meestal niet mogelijk.
 • Uit de testen moet blijken dat iemand voldoende leerbaar is en beschikt over de capaciteiten om succesvol Entree met NT2 te doorlopen. 
 • Inburgeringslessen worden gevolgd bij Scalda.
 • De gemeente verleent toestemming om te kunnen starten in dit traject.

De opleiding start twee keer per jaar. We starten op 1 september (aanmelden voor 1 mei) en 1 februari (aanmelden voor 1 november).
Aanmelden of meer informatie via Paula Dourleijn, [email protected]

Lesgeld voor een voltijds dagopleiding: € 1137 per jaar. Een student kan dit betalen met studiefinanciering. Extra ondersteuning Nederlands en begeleiding voor de afronding van het inburgeringstraject gaat via de lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bij aanvang in de Entree met NT2 opleiding (Na het 18 weekse voortraject):

Vrijwillige bijdrage: €18,92 per jaar
Boeken: afhankelijk van de profielkeuze €250 - €400 per jaar

De student kan bij succesvol resultaat een mbo diploma niveau 1 behalen,  uitstromen naar werk of een vervolgopleiding.

Ravensteijnweg 1 Middelburg Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.