Doktersassistent

 • Niveau 4

Als doktersassistent ben je de spil in de medische praktijk. Je bent altijd het eerste aanspreekpunt voor patiënten en assisteert de behandelaar bij een onderzoek of behandeling. Ook het geven van voorlichting, het plannen van het spreekuur en het schrijven van herhalingsrecepten behoort tot je taken. Je voert eenvoudige onderzoeken uit op bijvoorbeeld urine en bloed en je kunt zelfstandig medisch-technische handelingen uitvoeren zoals oren uitspuiten  en wratten aanstippen. Verder ben je verantwoordelijk voor binnenkomende en uitgaande correspondentie, het bijhouden van patiëntendossiers en het beheren van de voorraad.  Als doktersassistent krijg je te maken met geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels en werk je mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de beroepstaken.

Doktersassistent is een afwisselend en verantwoordelijk beroep waarin je goed met mensen moet kunnen omgaan, flexibel moet zijn en patiëntgericht moet kunnen werken. Bij urgente hulpvragen en onder tijdsdruk moet je in staat zijn om professioneel te blijven handelen en te communiceren.

Let op: er is een wachtlijst voor de door jou gekozen opleiding. Je kan je wel aanmelden voor deze opleiding. Tijdens je aanmelding kan je één of meer alternatieve opleidingen opgeven.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Deze opleiding is een Mbo Keuzegids Topopleiding 2017.
 • scalda drop
  De combinatie tussen het medische en het administratieve van deze opleiding is voor mij perfect. Tijdens mijn stage voelde ik precies hoe het is om doktersassistent te zijn. Dat vond ik zo geweldig!
  Lisanne Andriesse
  Doktersassistent
 • scalda drop
  Doktersassistent is een afwisselend en verantwoordelijk beroep waarin je goed met mensen moet kunnen omgaan, representatief moet zijn en klantgericht moet kunnen werken.

Deze beroepsgerichte opleiding bereidt je goed voor op deze afwisselende functie. Je doet alle kennis en vaardigheden op die je in dit beroep nodig hebt. Je doet dit tijdens de theorie- en praktijklessen, maar ook tijdens je stage. Daarnaast krijg je nog les in Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. In de opleiding word je op deze onderdelen apart geëxamineerd. 

Een essentieel onderdeel van je opleiding is de stage (Beroeps Praktijk Vorming - BPV). Tijdens de stage doe je praktijkervaring op van wat je op school hebt geleerd. Bovendien geven de BPV-periodes je een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep. Je loopt elk opleidingsjaar stage. Die stages beslaan ongeveer 40% van je totale opleiding. 

Keuzedelen 2017 /2018
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Triage
 • Specifieke doelgroepen DA

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. 
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4.  
 • een mbo-diploma niveau 3.  

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht 1ste leerjaar (PDF)

Download kostenoverzicht overige leerjaren (PDF)

Na het behalen van je opleiding kun je direct aan de slag op tal van terreinen in de gezondheidszorg. Bij een huisarts, in een groepspraktijk, een huisartsenpost of een gezondheidscentrum. Je kunt ook gaan werken bij een medisch specialist in het ziekenhuis of bij een polikliniek. Werk je liever in een verpleeghuis of een verzorgingshuis, bij de GGD (jeugdgezondheidsdienst en infectiebestrijding), in een laboratorium, een consultatiebureau of bij een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg? Dan kan dat ook! Wil je liever doorleren? Je kunt doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

Bessestraat 4 Goes

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.