Coachklas Anderstaligen 18+

  • Overig

De coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar, die bij de start van de opleiding korter dan twee jaar in Nederland zijn. Gedurende het traject van 18 weken willen we inzichtelijk maken wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo of inburgering. 

Door (coach-)gesprekken, voortgang in opdrachten en stage wordt men uitgedaagd. Elke zes weken is er een voortgangsgesprek waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen. Aan het eind van de lesperiode wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het vervolgtraject in het mbo of inburgering.

Toevoegen aan je favorieten
  • scalda drop
    Wij zorgen er met cursussen voor dat je vaardigheden kunt ontwikkelen om jezelf staande te houden of beter in te kunnen zetten in de maatschappij.

In de coachklas Anderstaligen 18+ werken we een volle lesweek aan de volgende vakken: Nederlands, rekenen, beroepenoriëntatie, sociale vaardigheden, studievaardigheden, burgerschap, computervaardigheden, sport, stage en samenwerkingsprojecten. Per week wordt 1 dag stage gelopen bij een bedrijf of instelling.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

  • Taalniveau is minimaal op weg naar A1 (gealfabetiseerd in Latijns schrift) of hoger
  • Bij de start van de opleiding tussen de 18 en 23 jaar én korter dan twee jaar in Nederland
  • Al dan niet in het bezit van diploma uit land van herkomst

Uit testen moet blijken dat iemand voldoende leerbaar is en beschikt over voldoende capaciteiten om het traject te doorlopen.

Een student wordt via de contactpersoon bij de gemeente, RBL, COA, taalscholen, Vluchtelingenwerk of ISK aangemeld bij de coachklas Anderstaligen 18+. De aanmelding is pas compleet als alle vereiste documenten bij aanmelding aanwezig zijn. Dit zijn een geldig verblijfsdocument of identiteitsbewijs en overdracht toeleverende partijen. Na aanmelding wordt de student uitgenodigd voor een test en een intakegesprek.

De opleiding start twee keer per jaar. We starten op 1 september (aanmelden voor 15 mei) en op 1 februari (aanmelden voor 1 november).

Neem contact op met de coördinator coachklas Anderstaligen 18+:

Stefanie Goedbloed
[email protected]
06 31 78 02 56

Neem contact op met de coördinator coachklas Anderstaligen 18+:

Stefanie Goedbloed
[email protected]
06 31 78 02 56

Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo of inburgering.

Ravensteijnweg 1 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.