Beveiliger

Niveau 2 Niveau 3

De voornaamste taak van een beveiliger is toezicht én controle houden. Je zorgt voor orde en veiligheid, merkt afwijkingen op en treedt op in ongewenste situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in grote bedrijven, op festivals en tijdens bijeenkomsten. Je opent en sluit gebouwen, loopt onder meer algemene, brand- en sluitrondes, overdag en ’s nachts. Meestal doe je je werk op de achtergrond, maar als het nodig is aarzel je niet om in te grijpen. In gevaarlijke situaties roep je hulp in. Hierbij is het belangrijk om samen te werken. Als beveiliger kom je veel verschillende mensen tegen. Je zult naast beveiligen ook vragen van mensen beantwoorden en dienstverlenend bezig zijn.  

Als beveiliger ben je van onbesproken gedrag, blijf je altijd rustig en weet je grenzen te stellen als dat nodig is. Ook ben je doortastend. Zulke eigenschappen heb je nodig om de veiligheid van anderen te garanderen. 

Bij de niveau 3-opleiding opereer je als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken. Je coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega-beveiligers. Je stelt instructies op en adviseert over beveiligingsmaatregelen.  

Leerjaar 1

Je krijgt les in beveiliging. Tijdens de opleiding loop je tien weken stage in het tweede half jaar. Na de zomervakantie start je met een stage ‘week op, week af’. Het is mogelijk om de opleiding versneld af te ronden, hiervoor moet je een zelfstandige houding hebben, veel inzet tonen en een gedisciplineerde werkhouding hebben.  

Als je toegelaten wilt worden voor de opleiding niveau 2 dien je in het bezit te zijn van: 

 • een vmbo-b diploma of; 
 • een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding) 

Als je toegelaten wilt worden voor de opleiding niveau 3 dien je in het bezit te zijn van:   

 • Een vmbo-k, -g of -t diploma of;  
 • Een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;  
 • Een mbo-diploma niveau 2 

Om stage te mogen lopen dien je:

 • een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen bij de gemeente. Je wordt hierover gemaild. 

Als je stage gaat lopen, wordt er door het stagebedrijf een grijze pas (geldigheidsduur 1 jaar) voor jou aangevraagd bij de politie. Het is daarom belangrijk dat je bij deze opleiding van onbesproken gedrag bent. 

Beperkt aantal opleidingsplaatsen: 50

Voor deze opleiding is er een totaal aantal van 50 opleidingsplaatsen beschikbaar (dit geldt alleen voor niveau 3).

Scalda streeft ernaar om iedere student die zich vóór 1 april aanmeldt, te plaatsen in de opleiding van zijn of haar eerste keuze. Bij enkele opleidingen kunnen we dit echter vooraf niet garanderen. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal opleidingsplaatsen, dan kan niet iedereen die zich heeft aangemeld in de opleiding geplaatst worden. Voor al deze opleidingen gelden aanvullende spelregels en bepalen de datum en het tijdstip van jouw aanmelding jouw plaats op de (wacht)lijst.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Een belangrijk voordeel van deze opleiding is dat je al na één of anderhalf jaar je vakdiploma kunt halen. Je kunt daarmee aan de slag als bijvoorbeeld winkelsurveillant, objectbeveiliger, beveiliger bij evenementen of mobiele surveillant. 

Welke vakken krijg je?

 • Veiligheid en beveiligen basis 

 • Wet-en regelgeving basis 

 • Doelmatig handelen basis (praktijk) 

 • Sport 

 • Rekenen 

 • Nederlands 

 • Engels 

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

 • Port safety & security  

 • Proactief beveiligen  

 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit  

 • Engels in de beroepscontext A2  

 • Digitale vaardigheden basis  

 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken  

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster). Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd. 

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn: 

 • assertiviteit 

 • contactuele vaardigheden 

 • omgaan met kritiek 

 • overtuigingskracht 

 • representatiefOntdek de branche: Beveiliging en Handhaving

In deze branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

Er zijn in totaal meer dan 50 video’s bij onze opleidingen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: Beveiliging en Handhaving

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog