Onze opleidingen in Zeeland

BBL opleiding Zeeland

Op zoek naar een bbl opleiding in Zeeland? BBL (werken & leren) staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt en leert tegelijkertijd. Naast je baan ga je 1 of 2 dagen naar school. Bij BBL beslaat de tijd die wordt besteed aan BPV zo’n 60%-80% van de opleiding; er is een arbeidscontract en een BPV-overeenkomst nodig.

BOL opleiding Zeeland

Op zoek naar een bol opleiding in Zeeland? BOL (school & stage) staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage. Wij noemen stage ook wel BPV (beroepspraktijkvorming).Voor de BOL-opleidingen start de BPV bij opleidingsniveau 2 met 50-60% van de tijd van de opleiding; bij niveau 3 zo’n 40 tot 50% en bij niveau 4 een 30 tot 40%. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst. Deze BPV-overeenkomst / Praktijkovereenkomst dient te worden ontertekend door de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf.

Opleiding verpleegkundige Zeeland

Opleiding verpleegkundige in Zeeland? In de verpleging heb je verantwoordelijk werk. Je moet daarin niet alleen over de benodigde vaardigheden beschikken; je hebt ook de juiste instelling nodig. Als mbo-verpleegkundige ga je evenwichtig en zorgvuldig om met wat je tegenkomt in je werk. Je voert zelfstandig de verpleegkundige zorg uit. Je werkt in een team voor één of meerdere zorgvragers. Je kunt gaan werken in verschillende zorgomgevingen, zoals in de thuiszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie, een woonvorm voor gehandicapten of in een ziekenhuis.

Opleiding verzorgende ig Zeeland

Als verzorgende individuele gezondheidszorg (verzorgende ig) ben je actief op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis of woonvormen voor gehandicapten in Middelburg of andere plekken in Zeeland. Ook kun je bij de zorgvrager(s) thuis komen te werken. Je werkt voor heel verschillende mensen die zorg nodig hebben, zoals ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen, pasgeborenen, mensen met een handicap en mensen met psychiatrische problemen. 

Benieuwd naar de opleidingen van Scalda in Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen?

Ja, ik wil meer weten over de opleidingen van Scalda!