Ontwikkeling van intervisie in het onderwijsteam

Intervisie is een krachtig middel om te leren van en met elkaar, maar kan ook een bron van ergernis zijn als de besprekingen niet goed lopen. Dit begeleidingstraject geeft het onderwijsteam tools om intervisie goed op te zetten.

Allereerst worden de doelstelling en organisatie van intervisie met het team en de teamleider vastgesteld. Vervolgens leren de teamleden basisvaardigheden, zoals het inbrengen van een casus, passende vragen stellen en reflecteren op eigen handelen. De teamleden maken kennis met verschillende intervisiemethoden. De scholing wordt afgesloten met twee begeleide intervisiebijeenkomsten voor elke intervisiegroep.  

Als je met je team aan de slag wilt met intervisie dan kan dit begeleidingstraject worden ingezet om een goede start te maken. Na het traject heeft het onderwijsteam heeft een plan op welke wijze het vorm wil geven aan intervisie. De teamleden zijn vaardig in het effectief vormgeven aan intervisie en kunnen verschillende intervisiemethoden toepassen.

Studiebelasting

  • 2 uur voor het vaststellen van doel en organisatie van intervisie
  • Training basisvaardigheden intervisie van 2 ½ uur
  • Begeleide intervisiebijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur per intervisiegroep

Docent

Het traject wordt verzorgd door Ineke Dekker.

Leren van en met elkaar

 

 

 

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur
ma. t/m vrij. 8.30-16.30 uur
 

0118 - 55 87 65 / 06 - 41 65 82 48

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118 - 55 89 08