Onderwijs en examenregeling College voor Maintenance en Procestechniek

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel lees je algemene informatie over onderwijs en examinering. De informatie van jouw opleiding vind je in het specifieke deel van de OER. Deze plaatsen wij zo spoedig mogelijk.

Algemeen

Maintenance

Procestechniek