Omgaan met verschillen in de klassensituatie

Deelmodule Master Educational Needs (DIV1)

In de huidige tijd wordt aan onderwijs gevraagd toekomstbestendig te zijn en zich te richten op vaardigheden die belangrijk zijn voor leven in de 21ste eeuw. Binnen deze eisen heb je in de klas te maken met een groep, maar ook eigenheden van leerlingen en je eigen stijl als leraar.

Verschillen in aard, stijl van leren, intelligentieniveau, gender, tempo, wijze van leerstofverwerking hebben invloed op leren dat plaatsvindt in de groep.Het omgaan met allerlei variërende onderwijs – en ondersteuningsbehoeften in de groep bij het verwerven van toekomstbestendige vaardigheden vraagt van jou als leraar dat je weet hoe je hierop kunt inspelen.

In deze module wordt ingegaan op het belang van het creëren van een adequate en uitdagende leeromgeving waarin de leraar aandacht besteedt aan het ingaan op verschillen. Het bewustzijn van je eigen stijl speelt hierbij een rol. In de module ligt het accent op je eigen visie, houding en vaardigheden bij het verwerven van 21ste eeuwse vaardigheden en de afstemming op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen hierbij.

Je verdiept je in de belangrijke rollen die je als leraar tijdens het begeleiden van actief leren vervult, organisatie van het leerproces, interactie, afstemming op groepsdynamische processen, leerstijl en gender aspecten. Het doel van de verdieping in deze processen is het versterken van inzichten in hoe je kunt omgaan met diversiteit. Bovenstaande aspecten doen zich voor in elk type onderwijs, onafhankelijk van niveau en context.

De module richt zich hierbij op de elementen die van belang zijn voor iedere leraar die zich wil specialiseren in de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Doelgroep:

De training is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van gedragsvraagstukken. Naast de trainingen bevat de zelfstudietijd zo'n 3 uur per week.

Docent:

De training wordt gegeven door een ervaren docent van Fontys, de heer Klaas-Jan Kuper.

Data en locatie:

De training bestaat uit 4 dagdelen van 14.00 tot 17.30 uur en wordt gegeven op 16 april en  7, 14 en 21 mei in Middelburg.

  • De deelmodules van de Master EN zijn gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg.
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan centraal.
  • De deelmodules helpen je bij het verwerven van actuele kennis en vaardigheden. zoals het oplossingsgericht denken en handelen 
  • De deelmodules zijn gericht op het integreren van theorie, praktijk en persoon.

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur

ma. t/m vrij. 8.30 - 16.30 uur

0118- 55 87 65 / 06 - 41 65 82 48

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118 - 55 89 08