Aanvraag Lerarenbeurs 2020

Deze informatie is bedoeld voor iedereen die een Bachelor of Masterstudie volgt of wil gaan volgen en voor de medewerkers die een lerarenbeurs willen gaan aanvragen.

Vanaf 1 april is het weer mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen tot en met 30 juni.

Echter is het subsidieplafond verlaagd. Dit komt doordat dit jaar een deel van de subsidie Lerarenbeurs wordt ingezet voor de bestrijding van het lerarentekort.

Voor alle herhaalaanvragen (aanvragen voor een 2e of 3e studiejaar) is in 2020 voldoende budget beschikbaar. Alle leraren die al een opleiding gestart zijn met de Lerarenbeurs, kunnen deze dus met de beurs vervolgen of afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding (nieuwe aanvragen), zal hierdoor beperkt zijn. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst.   

Wil je de lerarenbeurs aanvragen doe dit dan dus zo snel mogelijk (wel in overleg met je leidinggevende!) om te voorkomen dat je aanvraag wordt afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond!

Wanneer kom je in aanmerking voor een lerarenbeurs?

  • Je beschikt al over een onderwijsbevoegdheid en je hebt minimaal 1 bachelor diploma en wil een bachelor of masteropleiding volgen.
  • Je bent in dienst van Scalda.
  • Je geeft voor minimaal 20% van je betrekkingsomvang les. Deze voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorg coördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.
  • Je ontvangt geen andere tegemoetkoming in de studiekosten vanuit de overheid.

Hoe vraag je de lerarenbeurs aan?

  • Je kunt de beurs aanvragen als je met een opleiding gaat beginnen, maar ook als je al bezig bent.
  • De aanvraag is digitaal. Ook als je al eerder een beurs hebt ontvangen moet je deze opnieuw digitaal aanvragen.
  • Voor het aanvragen van de lerarenbeurs heb je een DigiD inlogcode nodig. Vraag deze tijdig aan. Dit kost een aantal werkdagen.
  • Bij de digitale aanvraag moet je een door de manager of directeur van je cluster/dienst volledig ingevulde en ondertekende verklaring uploaden.  Je kunt de verklaring vinden op de website via de volgende link:  Verklaring (laatste) werkgever of inlener
  • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

In verband met het Coranavirus biedt DUO de volgende coulance:

Kan de werkgever vanwege het coronavirus het formulier nog niet invullen? Vraag de Lerarenbeurs wel alvast aan, en upload het ingevulde formulier later, zodra het mogelijk is. Je hebt hiervoor tot en met 30 juni de tijd! Heeft DUO de getekende werkgeversverklaring op 30 juni niet ontvangen, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en kom je voor het studiejaar 2020-2021 niet in aanmerking voor een lerarenbeurs.

Hoe werkt het met de betaling van de collegegelden?

Als je recht hebt op een lerarenbeurs ontvang je de collegegeld vergoeding op je privérekening. Je moet bij de inschrijving in studielink aangegeven dat je de opleiding zelf betaald. Je ontvangt de vergoeding tijdig op je rekening vanuit DUO om de factuur te kunnen voldoen.

Het is in géén enkel geval mogelijk om in studielink aan te geven dat een ander de opleiding betaald. Scalda beschikt niet over een DIGID en kan daardoor de factuur niet digitaal ontvangen.

Om e.e.a. goed te kunnen stroomlijnen en ondersteunen naar de organisatie toe, ook i.v.m. het Corona virus, vragen wij iedereen die een aanvraag lerarenbeurs doet dit ook kenbaar te maken via [email protected] samen met de formulieren die geüpload moeten worden in DUO.

Voor meer informatie over de aanvraag lerarenbeurs klik op de link hiernaast!