Zeeuws DNA: maritieme techniek en logistiek krijgt steeds meer vorm

31 januari 2022
Huis van de techniek logo Zeeland liggend

Leerlingen al op het voortgezet onderwijs kennis laten maken met Wetenschap en Techniek is iets wat vanuit veel kanten gesteund wordt. Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) heeft middelen beschikbaar gesteld om scholen in de gelegenheid te stellen hun ideeën rondom deze doelstelling te realiseren. Op veel scholen leven namelijk ideeën hoe het onderwijs over Wetenschap en Techniek verrijkt kan worden.

Cris van der Weele, zelfstandig onderwijsadviseur voor Bovenwijs Onderwijsadvies en projectleider Zeeuws DNA, heeft maar liefst 35 ideeën teruggekregen n.a.v. zijn onderzoek. Hiermee gaan ze keuzevakken maritieme techniek en logistiek vormgeven. Om zo op het vmbo, zo praktisch mogelijk, leerlingen al kennis te laten maken met deze belangrijke sectoren in Zeeland.

 

Wat is de stand van zaken?

Er zijn twee ontwikkelteams met mensen uit het vmbo, mbo, Multraship en Elopak samengesteld, waarna de eerste stappen zijn gezet. “Eén van de voorwaarden is dat de keuzevakken op alle scholen en op alle plekken ingezet kunnen worden, dus zonder dat scholen er speciale apparatuur voor moeten aanschaffen of een lokaal moeten inrichten. Dit lossen we op door onder andere gebruik te maken van digitaal beschikbaar lesmateriaal en gastlessen, maar ook door de leerlingen uit de school te halen en mee te nemen naar allerlei locaties en activiteiten”, aldus Cris.

 

Hoe ziet dat eruit?

Uiteindelijk is ervoor gekozen om alle B/K-leerlingen kennis te laten maken met het Zeeuws DNA en bij de keuzevakken te kiezen voor een verplicht deel, aangevuld met verrijkingen (vrije delen).

Alle onderdelen van de keuzevakken worden vooral praktisch ingevuld. “Hierbij moet je niet alleen denken aan virtuele lessen/games, workshops en gastlessen, maar ook aan werkbezoeken, kennismaken met simulatoren en daadwerkelijk meevaren op een schip van Multraship en een kijkje nemen in het warehouse van Elopak. Het doel is om de leerlingen uiteindelijk een goede indruk te geven van wat beide sectoren inhouden”, vertelt Cris. Er wordt hard gewerkt om de keuzevakken volgend schooljaar bij jullie te kunnen aanbieden.

Omhoog