Win-win creëren rond innovatieve regionale ontwikkelingen

14 december 2021
Project Grensregioleren met de Arbeidsmarkt

In september vond de aftrap plaats van het G.R.A.M. project. G.R.A.M. staat voor Grensregio Leren met de Arbeidsmarkt. Dit project faciliteert de inrichting van leeromgevingen waarbij studenten aan de slag gaan met actuele innovatievraagstukken uit de regio. Er wordt getracht een win – win situatie te creëren: Enerzijds worden pionierende organisaties die aan het innoveren zijn geholpen met uitwerkingen vanuit studentenperspectief. Anderzijds zijn er ook organisaties met weinig tijd en budget die geholpen worden met eerste ideeën van studenten.  

Studenten maken kennis met projectmatig werken 
De thema’s duurzaamheid, circulair werken, ondernemerschap en cybersecurity staan in dit project centraal. Docenten zijn inmiddels gestart met de inrichting van de leeromgeving waarbij we nog zoeken naar actuele vraagstukken van organisaties, ondernemers uit de regio op deze gebieden. Eind januari vindt voor de meeste trajecten vervolgens de aftrap met studenten plaats. We vragen opdrachtgevers om dan klantgesprekken met studenten te voeren. We coachen de studenten tijdens de trajecten op klantgericht handelen, op samenwerking en op hun persoonlijke ontwikkeling. Hebben we de expertise niet in huis, dan zoeken we deze extern. Ben je een expert op een van bovenstaande expertises en wil je jouw ervaring ter beschikking stellen? Dan ben je van harte welkom om contact op te nemen! 

Grensoverschrijdend samenwerken 
We werken in dit project samen met partners Syntra West uit Brugge en Unizo en we werken dus grensoverschrijdend. Zo hebben we onder andere gezamenlijk een community of practice ingericht waarin docenten ondersteund worden in de vormgeving en uitvoering van de leeromgeving. Daarnaast staan er twee bootcamps gepland voor de studenten van beide scholen, om in een verkorte vorm aan de slag te gaan met regionale uitdagingen! Ook hier zoeken wij nog challenges voor. Dus heb je een idee? Laat het ons weten.  

De trajecten die we inrichten bij Scalda vallen onder het (in oprichting zijnde) Talent- en Innovatielab voor de technische en ICT-opleidingen. Studenten krijgen via de projecten van het Talent- en Innovatielab de kans om in aanraking te komen met specifieke innovatieve ontwikkelingen uit het werkveld en hiermee hun studie en skills te verrijken. 

Interesse om je expertise ter beschikking te stellen, meer weten of heb je een challenge of innovaties vraagstuk die onze studenten kunnen oppakken? Stuur een mail naar [email protected].

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steunen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Omhoog