Welke vernieuwingen brengt de brede basisfase Zorgprofessional?

9 maart 2021

In september 2021 start Scalda met een brede basisfase Zorgprofessional bij de opleidingen Mbo-Verpleegkunde (BOL/BBL), Maatschappelijk Zorg (BOL /BBL) en Verzorgende-IG (BOL/BBL) in zowel Goes als Terneuzen. Op scalda.nl/zorgprofessional staat alle informatie over de nieuwe brede basisfase. In dit nieuwsbericht komen de belangrijke vernieuwingen én belangrijke zaken die hetzelfde blijven aan bod.

Belangrijke vernieuwingen

De studenten worden breed opgeleid en er wordt maatwerk geleverd. Er wordt gekeken naar waar de interesses, competenties en talenten van studenten liggen. Aan de hand daarvan bepalen we samen hoe de studieloopbaan van de studenten eruit gaat zien. De studenten gaan zich flexibel en praktijkgericht ontwikkelen. Hierbij gaan ze zich oriënteren op de diverse doelgroepen in de zorg en bij zoveel mogelijk verschillende doelgroepen ervaring opdoen. Vanzelfsprekend krijgen de studenten hierbij ondersteuning, coaching en begeleiding vanuit de studieloopbaancoaches, de docententeams en de intern begeleiders.

Door de brede basisfase Zorgprofessional is er een mooie samenhang ontstaan tussen de opleidingen Mbo-Verpleegkunde, Maatschappelijk Zorg en Verzorgende-IG. Er wordt met dezelfde methode, onderwijsproducten, BPV-opdrachten en BPV-gids gewerkt. Na de opleiding krijgen de studenten in principe twee diploma’s maar smal uitstromen behoort ook tot de mogelijkheden. Evenals opleiden in de praktijkroute en werkgeverstrajecten. De stagebegeleiding, het contact met de studieloopbaancoach en de zorginstellingen, zullen intensiever worden.

Belangrijke zaken die hetzelfde blijven

De beroepscontext van de verschillende opleidingen die allemaal starten met de brede basisfase Zorgprofessional blijft hetzelfde (Mbo-Verpleegkunde, Maatschappelijk Zorg en Verzorgende-IG). En ook de BPV (stage) blijft gelijk. De studenten lopen twee dagen per week stage. De eerstejaarsstudenten gaan zich breed oriënteren en leren de basis op hun stage. De diploma’s blijven ook gelijk. De studenten krijgen na afronding van de opleiding nog steeds een diploma van de opleiding Mbo-Verpleegkunde, Maatschappelijk Zorg en/of Verzorgende-IG. Ze kunnen nu alleen wel meerdere diploma’s behalen.

Aanmelden

Het aanmeldproces blijft ook hetzelfde. Studenten melden zich aan voor de opleidingsrichting van hun keuze, bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkunde. Na aanmelding wordt de student uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin de wensen en mogelijkheden worden besproken zodat er aan de student een opleidingstraject geboden kan worden dat bij hem of haar past. Doordat er veel vraag is naar personeel kunnen alle studenten die zich aanmelden geplaatst worden.

Hoe is de brede basisfase Zorgprofessional ontstaan?

Vanuit diverse zorginstellingen in Zeeland is de vraag gekomen om studenten op te leiden tot flexibele medewerkers. Cliënten hebben een bredere ondersteuning nodig, gericht op hun welzijn, zorg en de ondersteuning bij hun dagelijks leven. Dit betekent dat je tegenwoordig als zorgprofessional van alle markten thuis moet zijn. De brede basisfase Zorgprofessional is het antwoord op de vraag van de diverse zorginstellingen.

We hebben onze ideeën over de brede basisfase Zorgprofessional voorgelegd aan het opgerichte platform, Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Zeeland. Zij hebben ingestemd met de voorgenomen koers van Scalda en hebben een klankbordgroep ingericht die samen met Scalda de plannen verder uitwerkt.

Omhoog