Vooruitblik: Schoolkosten 2019-2020

10 juli, 2018

Op 10 juli is er in de landelijke en regionale pers (waaronder PZC/BN De Stem) aandacht besteed aan de nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. Deze regeling treedt in werking met ingang van het schooljaar 2019-2020 en geldt voor alle mbo-instellingen.

In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘basisuitrusting’ en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt in de toekomst door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen om deze zelf aan te schaffen). In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo, dat binnen een aantal opleidingen van Scalda enkele van deze zaken door de student zelf verplicht moeten worden aangeschaft (deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student). 

De aanschaf van onderwijsbenodigheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werkkleding- en schoenen, sportkleding- en schoenen) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Scalda vindt dat goed mbo-onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle mensen die daar gebruik van willen maken. Daarom gaan we zorgvuldig om met schoolkosten, door alleen die zaken voor te schrijven die noodzakelijk zijn voor de opleiding en die gedurende de opleiding daadwerkelijk gebruikt worden. En door (aankomende) studenten en ouders/verzorgers hier voorafgaand aan de opleiding goed over te informeren, bijvoorbeeld op de opleidingspagina’s op scalda.nl.  Bol-studenten en hun ouders/verzorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Steunfonds Studiekosten.  Meer informatie hierover vind je in MijnScalda.

In het komende schooljaar zal Scalda haar beleid aanpassen aan de nieuwe regeling.