Vier opleidingen, één startpunt.

16 december 2020

Bedrijven vragen steeds vaker breed opgeleide technici, die naast kennis van hun eigen vakgebied, ook de basiskennis van andere vakgebieden beheersen. Daarom is Scalda dit schooljaar een nieuwe opleiding gestart met vier bestaande technische opleidingen (Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Maintenance en Motorvoertuigentechniek). Een heel nieuw opleidingsconcept. Je schrijft je in voor de opleiding van je keuze. Maar studenten hebben een deel van de opleiding samen les, werken in multidisciplinaire teams en werken samen aan projecten. Zo leiden we de studenten op tot de technicus van de toekomst.

Start

De studenten zijn in het eerste jaar gestart in een gemengde klas. Zij werken samen aan diverse projecten, waarbij zij elk hun eigen opleiding vertegenwoordigen. Denk aan werken aan een windmolen, een elektrische auto of een drone. Zo leren ze van en met elkaar. Uiteraard krijgen studenten naast de algemene, gezamenlijke vakken, ook les in de studierichting die zij hebben gekozen.

Na anderhalf jaar vervolgen de studenten hun studie in de door hen gekozen vakrichting. Twijfelt een student gedurende het eerste anderhalf jaar over zijn of haar keuze? Dan is er een mogelijkheid om zonder studievertraging over te stappen naar één van de andere drie opleidingen. We spelen hiermee in op de toenemende vraag naar technici die naast goede kennis van hun eigen vakgebied, ook goed kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams en basiskennis hebben van aangrenzende vakgebieden.

Ervaring

De studenten en docenten hebben de opzet over het algemeen als positief ervaren. De meerwaarde van de kennis van naastgelegen vakgebieden wordt ingezien. De docenten werken op dit moment nog hard samen om het geheel verder te stroomlijnen en los te komen van de oude wijze van onderwijs. Uiteraard zijn er nog voldoende vraagstukken waarover verder nagedacht moet worden, inzake de onderwijsopzet, maar het is duidelijk dat de basis staat. De komende periode gaan de docenten en het onderwijsondersteunend personeel verder aan de slag om de opleiding te vervolledigen. Het was en is lastig gezien de omstandigheden rondom COVID-19, maar dankzij de tomeloze inzet van de docenten maken we grote stappen richting kwalitatief beter onderwijs.

Omhoog