Veel input tijdens Conferentie Samenwerking in de Groene Delta

Goede samenwerking bedrijfsleven, overheid en onderwijs
4 november 2019

De ongeveer honderd aanwezige deelnemers van de conferentie “Samenwerking in de Groene Delta” op woensdag 23 oktober, zetten enthousiast hun handtekening op de foamborden om mee te denken en mee te werken aan een sterke groene sector in Zeeland. Zodat er in de toekomst voldoende goed opgeleide werknemers voor deze sector zijn.

Tijdens de conferentie dachten de deelnemers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs actief mee over de toekomst en hun bijdrage aan dit project waarin ZLTO, FoodDelta Zeeland, Pontes Scholengroep, Scalda en de Hogeschool Zeeland samenwerken om samen het groene onderwijs en onderzoek en daarmee de hele groene sector in Zeeland versterken.

Onder leiding van dagvoorzitter Jan Willem Mans (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) werden drie thema’s toegelicht en gingen de deelnemers aan de slag in thematafelgesprekken die waardevolle inzichten en vervolgstappen opleverden:

 • Doorlopende leerlijn en onderwijsprogramma’s (vmbo-mbo)
  • Vanaf de kinderopvang of peuterspeelzaal zouden kinderen al bekend moeten worden gemaakt met de groene sector. Zodat er eigenlijk een doorlopende leerlijn ontstaat van po-vmbo-mbo-hbo en wo. Zo zijn er al plannen in ontwikkeling om op vmbo-niveau alle leerlingen in staat te stellen om groene keuzevakken te volgen.
  • Ook binnen het mbo zijn er diverse kansen om crossovers te ontwikkelen tussen de groene en andere kleurrijke sectoren vanzelfsprekend in samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Overigens volgen vierdejaars leerlingen van het Goese Lyceum inmiddels lessen bij Scalda Groen College bij de opleidingen Hovenier en Bloem, Groen en Styling om de overstap naar het mbo gemakkelijker te laten verlopen.
 • Hybride leeromgeving en een leven lang ontwikkelen
  • Voor het inrichten van hybride leeromgevingen (contextrijke leeromgeving zodat de studenten in de praktijk kunnen leren) is geen standaard format te bedenken omdat per bedrijfstak andere zaken belangrijk zijn. Daarom is de inbreng van het bedrijfsleven daarbij cruciaal.
  • Ook van belang is het belangrijk in te zoomen op de behoefte van het bedrijfsleven en samen te werken met de branches
  • Om bij te blijven in de ontwikkelingen in het vakgebied (leven lang ontwikkelen) is blijvende ontwikkeling van passende vakgerichte trainingen en opleidingen voor medewerkers noodzakelijk.
 • Onderzoek in het onderwijs (Living lab) en Associate Degree
  • Bedrijven stellen verschillende onderzoeksvragen die verschillende inzichten opleveren. Daarbij is het van belang de vragen scherp te krijgen en opgedane kennis te delen en toe te passen in het onderwijs.

De stuurgroep is blij met de opbrengst van de conferentie. Joris Baecke van de ZLTO is er van overtuigd dat dank zij de conferentie de eerste stappen gezet worden om de behoefte aan goede werknemers te vervullen. “Het gaat er om dat mensen trots zijn op het feit dat ze in de groene sector werken en daar graag over vertellen.”

Scalda bestuurder Hendrik-Jan van Arenthals gaf aan blij te zijn met de energie en het enthousiasme tijdens de bijeenkomst: “De conferentie heeft veel voorstellen en ideeën opgeleverd om verder met het bedrijfsleven aan de slag te gaan. De zeer waardevolle opgehaalde input gaat gebruikt worden voor de vervolgfase van het project Samenwerking in de Groene Delta voor ontwikkeling en invulling van de clusters ‘Integraal vmbo’, ‘Associate Degree’, ‘Agrofood, Aquacultuur en Food’, ‘Vrijetijdseconomie en leefomgeving’ en ‘Onderzoek’.”

De aanwezigen gaven aan door het plaatsen van hun handtekening op de themaborden graag mee te willen werken aan het versterken van de groene sector in Zeeland. En ze nodigen daarmee andere (branche)organisaties uit om ook in gesprek te gaan of samen zaken aan te passen.


Omhoog