Update maatregelen COVID-19 - 25 februari 2021

25 februari, 2021

Zoals jullie weten heeft het kabinet enkele versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Dat is goed nieuws! Hieronder lees je wat dit voor studenten betekent.

We gaan met ingang van 1 maart 2021 grotendeels terug naar hoe het was voor de lockdown:

  • De 1,5 meter richtlijn blijft, net als het dragen van mondkapjes wanneer een student zich verplaatst in het gebouw, het geregeld handen wassen, reinigen van de eigen werkplek en andere RIVM-richtlijnen.
  • In praktijksituaties waarin we de 1,5 meter richtlijn niet kunnen handhaven, maken we gebruik van de regels die gelden in de branche waar de studie voor opleidt.
  • Binnen deze richtlijnen mogen studenten weer op school les hebben, tenminste een dag in de week, wanneer dat mogelijk is meer.
  • Volgt een student een Vavo-, Entree- of niveau twee opleiding, dan mag hij of zij sowieso op school les volgen.
  • Studenten mogen ook naar school wanneer zij toetsen, tentamens of examens hebben, praktijklessen volgen of in bijzondere individuele gevallen.
  • Vanaf 2 maart 2021 kan er, met een verklaring van school, een uitzondering op de avondklok gemaakt worden voor het afleggen van toetsen, tentamens en examens, voor praktijklessen en voor Vavo-lessen die dienen als voorbereiding op de tentamens en examens.

We hopen dat deze versoepelingen de studenten helpen om dit bijzondere studiejaar toch zo goed mogelijk af te ronden. We weten dat dit lang niet altijd meevalt. Bij vragen of problemen kunnen studenten terecht bij hun mentor of studiebegeleider. We zijn trots op wat onze studenten tot nu toe hebben gepresteerd, trots dat ze zich in deze bijzondere tijden staande houden. Wij zijn aan het kijken waar we extra aandacht moeten besteden aan de doorstroming naar het volgende studiejaar, naar een vervolgopleiding binnen Scalda of daarbuiten. We inventariseren wie we extra moeten helpen bij de stage. We wensen alle studenten sterkte, succes en plezier met hun opleiding en met elkaar. Er komen weer meer mogelijkheden. Samen gaan we daar goed gebruik van maken.