Uitnodiging Werkgeversevent Rendement met Taal

25 januari, 2018
Scalda foto opleiding Inburgering Staatsexamen I en II

Op woensdagochtend 31 januari 2018 van 9.00 tot 12.15 uur organiseert het leerwerkloket Zeeland in samenwerking met Lions Zeeland, ZB| Planbureau en bibliotheek Zeeland, Bibliotheek Oosterschelderegio, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Lezen en Schrijven, de Taalhuizen Walcheren en Oosterschelderegio, het Taalpunt Zeeuws-Vlaanderen, UWV en Scalda het werkgeversevent Rendement met Taal.

Met een inspirerend en onderhoudend programma willen wij het volgende onder de aandacht brengen: investeren in Taal (intern in uw medewerkers en extern richting uw klanten), kan rendement opleveren voor uw bedrijf.

Drs. J. de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland is de spreker van de dag. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende inspirerende werksessies. We sluiten deze ochtend af met een heerlijke lunch waar u verder kan praten met en vragen kan stellen aan de organiserende partijen. Natuurlijk is hier de gelegenheid om te netwerken, dus vergeet uw visitekaartjes niet mee te nemen!

We hopen u op woensdag 31 januari 2018 te mogen verwelkomen in de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7 in Middelburg.

Programma

 • Ontvangst door Kees van Beveren namens de ZB
 • Korte quiz met prikkelende vragen (tip, zet alvast de app Kahoot! op uw telefoon of tablet)
 • Spreker Drs. J. de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland
 • Forum met daarin een werkgever, een ex-laaggeletterde, een Scalda docent en projectleider   Taalhuis Walcheren
 • Korte pauze
 • Werksessies:     
  • Communicatie (in relatie tot de klant) door Merianka Lesage, owner Miss Perfect
  • Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden door Sanne Zuiderduijn van St. Lezen en Schrijven
  • Veiligheid: het belang van taal op de werkvloer in relatie tot veiligheid door Pieter de Boer van Aboma
 • Plenaire afsluiting (met daarbij ook subsidiemogelijkheden voor werkgevers)
 • Netwerklunch

Meld u hier aan!