Twaalf medewerkers Curamare naast Verzorgende-IG ook medewerker Maatschappelijke Zorg

16 maart, 2016

Op maandag 7 maart werd het in-company opleidingstraject van Curamare feestelijk afgesloten met een diploma-uitreiking. Twaalf medewerkers Verzorgende-IG behaalden via het door Scalda College voor Welzijn ontwikkelde opleidingstraject, hun diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3. Daardoor zijn de medewerkers dubbel gekwalificeerd en kan de gewenste Welzijnsgericht benadering van Curamare verder ingevuld worden. 

Tijdens een informatiemarkt op de locatie Nieuw Rijsenburg presenteerde de gediplomeerden aan collega’s, familie en vrienden hun verbeterplannen, die ze tijdens de opleiding ontwikkelde en implementeerde. De kandidaten geven aan zich veel bewuster te zijn van een welzijnsgerichte benadering en daginvulling voor cliënten. Zo is er op een van de locaties een reminicentiekamer en is kleinschalig wonen gerealiseerd. Bij de hoofdlocatie (waar kleinschalig wonen al is ingevoerd) wordt er nu bewuster omgegaan met badmomenten (als beleving), verzorging van maaltijden, mannenactiviteiten en diverse snoezelmateriaal.