Talenten vangen voor de toekomst in Zeeland

15 september, 2019

Vanmiddag 1e officiële werksessie met ons cross over team. Onze Techniek, Logistiek en ICT MBO opleidingen starten over 3 weken met een kick-off bijeenkomst voor 80 studenten. Een half jaar lang multidisciplinair werken aan echte innovatieve vraagstukken uit het bedrijfsleven om zo eigen talenten te leren ontdekken en te ontwikkelen. Ons doel: Met actuele projectmanagement technieken, externe expertise en opdrachtgevers aanvullend op de stages een leeromgeving bieden waarin ze specifieke competenties zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken kunnen ontwikkelen. Het kleiner maken van de kloof tussen theorie binnen de schoolmuren en de  praktijk van alledag op de stage.  Werken aan competenties om voorbereid te zijn op actuele en toekomstige ontwikkelingen die spelen op de arbeidsmarkt.  In dat kader: We zijn nog steeds op zoek naar bedrijven die bereid zijn te investeren in ons ongekend talent! Bedrijven die willen investeren door als opdrachtgever een vraagstuk aan te bieden of die specifieke expertise ter beschikking willen stellen voor onze studenten.

Meer weten? Interesse?

Stuur een mail naar [email protected]