Taalhuis Walcheren feestelijk geopend

10 juni 2016

Op donderdag 9 juni 2016 is het eerste Taalhuis van Zeeland officieel geopend in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB). Het Taalhuis Walcheren krijgt een plek in Bibliotheek Vlissingen en in de ZB. Op termijn komt er ook een mobiele vestiging. Het Taalhuis is voor alle inwoners van Walcheren die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands. Voor zowel mensen die Nederlands als moedertaal hebben als inwoners waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Ook voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden, zoals omgaan met computers en internet kunnen geïnteresseerden in het Taalhuis terecht.

Tijdens de opening waren de Taalambassadeurs Zeeland aanwezig. De wethouders en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties onderstreepten het belang van de samenwerking door het tekenen van de Intentieverklaring Taalhuis Walcheren.

Waarom een Taalhuis?
In Vlissingen en omgeving heeft ongeveer 15% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse taal. In Middelburg en Veere is dit percentage ongeveer 11%. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van de bereidingswijze op een verpakking, brieven van instanties of werkinstructies. Het vinden van werk is moeilijk en werkende mensen met taalproblemen lopen in werksituaties vaak tegen onverwachte problemen aan. Daarnaast heeft nog eens meer dan 10% problemen met het omgaan met computers en internet waardoor zij moeite hebben om mee te komen in de huidige maatschappij.

Over het Taalhuis
Vraag en aanbod op het gebied van taal en digitale vaardigheden komen in het Taalhuis bij elkaar. Omdat er in een Taalhuis door meerdere partijen wordt samengewerkt, wordt er een groter publiek bereikt. Zo ontstaat er een gevarieerd aanbod dat goed aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Het motto van het Taalhuis is: ‘samen sterk in de aanpak van laaggeletterdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden. Omdat iedereen op Walcheren meetelt.’

Wat kosten de diensten van het Taalhuis?
De diensten en activiteiten die binnen het Taalhuis worden aangeboden, zullen bij voorkeur gratis zijn. Als een bezoeker wordt doorverwezen naar een taalaanbieder voor bijvoorbeeld een cursus, kan deze aanbieder hier wel cursusgeld voor vragen.

Moet een bezoeker lid zijn van de Bibliotheek?
Om gebruik te maken van de materialen in het Taalhuis hoeft een bezoeker géén lid te zijn van de Bibliotheek. Wanneer iemand materialen mee naar huis wil nemen, is een abonnement wel noodzakelijk.

Openingstijden
Iedereen kan voor vragen en informatie terecht bij de balie van het Taalhuis. Open op maandag en woensdag van 14.00–16.00 uur (Bibliotheek Vlissingen) en op dinsdag en donderdag van 14.00–16.00 uur (ZB, Middelburg). Buiten deze tijden kan men gebruik maken van de ruimte, oefenprogramma’s en materialen. Dit kan tijdens de openingstijden van de Bibliotheken.

Wat kunnen bezoekers in het Taalhuis doen?
Afhankelijk van de persoonlijke wens en het niveau kan een bezoeker door getrainde vrijwilligers worden doorverwezen naar passend (digi)taalaanbod. Dit kan een complete taal- of computercursus zijn, maar ook ondersteuning via een Taalmaatje. Een taalinhoudelijk deskundige zal op gezette tijden in het Taalhuis een intake en niveaubepaling bij taalvragers afnemen. In de Bibliotheek is ook een uitgebreide collectie van geschikte lees- en luisterboeken, oefenprogramma’s en lesmateriaal beschikbaar. Ook zijn er computers waar gratis op geoefend kan worden. Het Taalhuis is er ook voor taalvrijwilligers. Zij kunnen in het Taalhuis terecht voor advies en geschikt lesmateriaal voor hun cursisten. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich hier ook melden.

Partners
De gemeenten op Walcheren, de Bibliotheek Vlissingen, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Scalda hebben met ondersteuning van Stichting Lezen en Schrijven het initiatief genomen tot het Taalhuis Walcheren.

Omhoog