Succesvolle samenwerking tussen Orionis en Scalda

15 juni 2017

Het werk-leerbedrijf Orionis Walcheren biedt haar cliënten de mogelijkheid om onze Entree opleiding Assistent dienstverlening en zorg te volgen. Cliënten van Orionis hebben een bijstandsuitkering ofwel zijn in de Sociale Werkplaatsen werkzaam. Orionis en Scalda zagen de mogelijkheid voor hen –om met behulp van een onderwijsprogramma – de stap te maken naar een arbeidsovereenkomst in het bedrijfsleven of bij instellingen. In het schooljaar 2017-2018 start er weer een groep studenten.

De opleiding
De opleiding is een combinatie van werken en leren. De student gaat één dag per week naar school. Daarnaast werkt men 16 tot 24 uur per week in de werk/leeromgeving van Orionis Walcheren. Als men een uitkering ontvangt van Orionis Walcheren, volgt men deze opleiding met behoud van uitkering. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt men een diploma niveau 1. Met een diploma heeft men meer kans op een betaalde baan zodat men zo kort mogelijk afhankelijk is van een uitkering. Het vervolgens vinden van een geschikte werkplek is een belangrijke doelstelling.

Het beroep
Een assistent dienstverlener is een gecombineerde functie met verschillende werkzaamheden. Deze variëren van het in orde maken van een ruimte tot het verrichten van kleine technische handelingen. Bijvoorbeeld het verwisselen van een lamp en/of het schoonmaken van diverse ruimten. Als assistent dienstverlening kun je werken bij verschillende organisaties, instellingen en bedrijven zoals verpleeg en- of verzorgingstehuizen, in de thuiszorg, bij kleinschalige woonvormen, in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs of bij winkelketens.

Omhoog