Studenten Scalda in dialoog met mensen met verstandelijke beperkingen

23 maart, 2018

Studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG van Scalda gaan in dialoog met mensen met een verstandelijke beperking. Onder de noemer Drieluik Dialoog, of te wel Drialoog, gaan zij in een open gesprek samen op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Wat is voor jou een goed leven?’. Voor studenten een unieke ervaring om op een gelijkwaardige manier met cliënten op zoek te gaan naar de best mogelijke zorg.

Drialoog
Het bijzondere van dit project is dat ervaringsdeskundigen van de LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking, zelf gespreksbegeleider zijn bij de dialogen. Met de Drialoog hoopt docente Christianne Broekaart dat studenten op een andere manier gaan kijken naar het leven van hun cliënten, maar ook naar hun eigen leven: “Ieder mens is meer dan een beperking, ziekte of handicap. Het belang van goed luisteren en geïnteresseerd zijn in de ander is essentieel om zorg op maat te kunnen geven. Ik vind het geweldig om dat onze studenten op deze manier al vroeg in hun carrière mee te kunnen geven. Het helpt ze ook om snel in te kunnen spelen op de veranderingen in de zorg.”

Zorg Verandert
De drialogen worden samen met het programma Zorg Verandert georganiseerd. Zorg Verandert staat mensen bij in hun zoektocht naar passende oplossingen in zorg en ondersteuning en zet onder andere de dialoog in als middel. De samenwerking met de LFB en Scalda is een mooi voorbeeld hoe deelnemers op basis van gelijkwaardigheid en vanuit oprechte nieuwsgierigheid luisteren naar elkaars ervaringen, wensen en behoeftes.

LFB
Vereniging LFB is de landelijke organisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. De kerntaken van de LFB zijn informatievoorziening, ontmoeting en belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigen van de LFB geven op allerlei gebieden trainingen, workshops, themabijeenkomsten en gastlessen aan mensen met een verstandelijke beperking, organisaties, scholen, gemeenten.

De LFB is een van de landelijke partners van Zorg Verandert. Scalda is de eerste mbo-school die samen met de LFB deelneemt aan de dialogen van Zorg Verandert. Broekaart: “We hopen de samenwerking de komende jaren te kunnen voortzetten en de Drialoog een vaste plek in het curriculum te geven.”