Studenten presenteren bouwproject “Wind op Zee”

5 april, 2018

Donderdag 5 april van 11.30 uur – 14.00 uur presenteren studenten van de opleidingen Bouw en Infra op Scalda-locatie Edisonweg in Vlissingen hun ontwerpen in het kader van het bouwproject “Wind op Zee”. De presentaties worden bijgewoond en beoordeeld door docenten en ook is een vertegenwoordiger van Ørsted aanwezig.

Bouwproject “Wind op Zee”

Het bouwproject “Wind op Zee” is een samenwerkingsproject van studenten van de middenkader niveau 4 opleidingen Bouw en Infra van het Scalda College voor Techniek en Design in Vlissingen.
Het schooljaar is opgebouwd uit 4 periodes en in elke periode staat een bouwmethode of thema centraal. Voor periode 3 in het 3e leerjaar is dat utiliteitsbouw. Om het thema wat meer kleur te geven, wordt aansluiting gezocht bij een actueel project en dit keer is het project Ørsted als referentie gebruikt.

Windmolenparken

Ørsted wil voor de kust van Zeeland twee windmolenparken realiseren, Borssele I en Borssele II, ieder met een capaciteit van 350 megawatt. De parken komen buiten de 12-mijlszone te liggen, op meer dan 22 kilometer van de kust bij Zeeland. In totaal gaat het om 94 turbines.
Vlissingen heeft als vestigingsplaats voor Ørsted twee grote voordelen. Het is goed gelegen ten opzichte van de windparken en vanuit de havens is er een directe toegang tot de zee.
In de buitenhaven (Veerhavenweg) van Vlissingen is er ruimte een kade en aanlegsteiger met een kantorencomplex en magazijn te realiseren. De faciliteiten zijn er om onderhoud aan de windparken te kunnen verrichten.

Het bouwproject

De bouw van het kantorencomplex en het magazijn van Ørsted is een mooi project om tijdens de lessen te gebruiken. Omdat Ørsted in al haar plannen aangeeft graag samen te werken met regionale partners is door Scalda de samenwerking gezocht en met succes.
De studenten maken op basis van een programma van eisen hun eigen ontwerp en zoveel mogelijk vakken worden geïntegreerd in het project. Als voorbeeld het vak constructieleer: bij detaillering, wat een cruciaal onderdeel is, wordt gekeken of standaarddetails in te passen zijn in het eigen ontwerp en in het ontwerp van Ørsted, of dat de standaarddetails aangepast moeten worden, voordat ze geschikt zijn.
Daarnaast wordt het ontwerp getoetst op: welstandeisen, bouwbesluit, sterkte en stabiliteit, ventilatiebalans, daglichttoetreding en de mate waarin het gebouw zelfvoorzienend gemaakt is. Ook maken de studenten een kostenraming en een bouwplaatsinrichting en maken ze keuzes in de te gebruiken materialen.

Presentaties

Het bouwproject wordt afgesloten met een individuele presentatie. In deze presentatie is het de bedoeling dat de student uitleg geeft over het ontwerp en de functionaliteit van het gebouw. Ook vertelt de student over de eigen bevindingen in de afgelopen periode. De 20 presentaties leveren soms verrassende ontwerpen op en worden door de docenten kritisch beoordeeld.

Ørsted aanwezig bij presentaties

Ørsted is inmiddels zeer betrokken bij het bouwproject. De heer Klaasjaap Buijs, Construction Manager bij Ørsted komt de presentaties van de studenten bijwonen.