Studenten Mbo-Verpleegkunde ondersteunen ADRZ tijdens griepepidemie

9 februari, 2018
Studenten Mbo-Verpleegkunde

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari springen 24 derdejaarsstudenten van de BOL-opleiding Mbo-Verpleegkunde bij in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Een unieke samenwerking waarmee wordt ingespeeld op de gevolgen van de griepepidemie. Door de griepepidemie is het extra druk in het ziekenhuis. De kliniek, de Spoed Eisende Hulp en de Acute Opname Afdeling hebben allemaal te maken met een krapte aan bedden. Bovendien ligt een maximaal aantal patiënten in isolatiekamers. Oorzaken hiervan zijn niet alleen Influenza B, maar ook bijvoorbeeld Influenza A, Noro en RS. Daarnaast loopt ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis op.

Door de extra drukte hebben medewerkers van het ADRZ de afgelopen week extra inspanningen moeten leveren. Hierdoor is de situatie onder controle gehouden. Maar wat extra hulp konden zij wel gebruiken. Scalda, Het Nederlandse Rode Kruis en de Hogeschool Zeeland  hebben dan ook gehoor gegeven aan de vraag om samen te werken aan een oplossing.