Stroom in bij Vakwerk

10 februari 2021
vakwerk decanennieuwsbrief

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk is te vinden in het techniekcentrum Technum aan de Edisonweg in Vlissingen, waarbij er een nauwe samenwerking is met de vakgroep metaaltechniek van Scalda. De studenten volgen een beroepsopleiding op niveau 2 of 3 volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij Scalda. En Vakwerk helpt die studenten bij hun vakopleiding. Zij bemiddelen naar een leer-arbeidsplaats.

Het is een opleidingsbedrijf van en voor de bedrijven in de metaalindustrie in de regio Noord- en Midden Zeeland. Ruim 20 metaalbedrijven hebben zich bij Vakwerk aangesloten. Damen Yachting is 1 van de 2 grootste spelers, maar ook DSNS en DSV doen mee.

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk is een stichting; de bestuursleden zijn werkzaam bij één van de metaalbedrijven in de regio. Bert Beckers is al sinds 2002 bij Vakwerk betrokken en was 10 jaar lang voorzitter, sinds september dit jaar heeft hij dit stokje overgedragen aan Willem Bierens. “Ik zie het eigenlijk als de opvolger van de bedrijfsschool De Schelde van vroeger” geeft Bert aan. “Toen leidden wij onze mensen immers ook zelf heel gericht op.”

De jongens/meisjes die bij Scalda/Vakwerk instromen, komen doorgaans van het VMBO basis. Het zijn studenten die hun handen uit hun mouwen willen steken, ze willen bezig zijn. “Damen Yachting is actief in het werven van deze studenten” zegt Bert, “we proberen ze voor de jachtbouw te interesseren op o.a. onze open dagen”.

Damen Yachting sluit met de studenten een leer-arbeidsovereenkomst af. Dat betekent dat hun opleiding in de Metaal & Constructietechniek wordt betaald en ze krijgen meteen een salaris. Hoewel de opleiding wordt gesubsidieerd, is het een flinke investering. “Je hoopt natuurlijk dat ze daarna blijven” zegt Bert. “De hele insteek is deze jongens/meisjes klaar te stomen voor het werken op onze werf. Doorgaans gaat dat goed. Wij hebben invloed op de vakopleiding en kunnen al aansturen terwijl ze nog in de leer zijn. Ze krijgen meteen mee hoe het werkwereld eruit ziet; een salaris, maar daar staan ook verplichtingen tegenover. ‘Even spijbelen’ zit er niet meer in … als je een dag vrij wilt, kun je snipperen. De vakantiedagen volgens de CAO zijn er minder dan dat ze gewend zijn van de schoolvakanties, dat betekent doorwerken gedurende deze vakanties. Hier komt dus ook meteen een stuk arbeidsethos bij kijken”.

De studenten gaan bij de niveau 2 opleiding een dag per week voor de theorie naar Scalda. Bert heeft zich er voor ingezet dat de studenten het eerste jaar de andere 4 dagen bij Vakwerk zijn ondergebracht voor een stevige basis in de vaardigheden. Het tweede jaar van hun opleiding kunnen ze dan fulltime aan de slag bij Damen Yachting, waar ze worden ondergebracht in de werkplaats bij Aart de Gruiter en Vincent Smeerdijk. Hier worden ze in een beschermde omgeving verder geschoold in hun vaardigheden, worden ze begeleid in het werken in de jachtbouw en krijgen ze te maken met de mentaliteit van de jachtbouw industrie. De studenten die doorstromen naar niveau 3, gaan verder met 1 dag theorie bij Scalda, 1 dag Vakwerk en 3 dagen op de werf.

Op dit moment zijn er bij Damen Yachting/Vakwerk 14 studenten in de leer, breed in de opleiding op niveau 2, 3 en 4. “Wij hebben onze eigen vakmensen daar rondlopen als leermeesters”, legt Bert uit. “Ook daardoor kunnen we steeds invloed uitoefenen op de vaardigheden en technieken die de studenten leren, echt gericht op de scheepsbouw, dat is mooi”.

“De vakopleiding zorgt voor een continuïteit in talent, waar we altijd naarstig naar op zoek zijn in onze branche! Hoewel de automatisering steeds verder gaat, gaat het echte vakwerk nooit weg. We hebben altijd goeie krachten nodig” aldus Willem.

Omhoog