Start Taalhuis Oosterschelderegio

9 september, 2016

Scalda, de bibliotheken Oosterschelde, de gemeenten in de Oosterschelderegio en Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) ondertekenden op 8 september een  samenwerkingsovereenkomst voor de start van het Taalhuis Oosterschelderegio. Dick Hoogstrate, directeur College voor Educatie zette namens Scalda zijn handtekening onder de intentieverklaring om samen meer laaggeletterden te helpen.

Waarom een Taalhuis
Een Taalhuis is bedoeld om de laaggeletterdheid terug te dringen. Het is in de eerste plaats een netwerk dat bestaat uit samenwerking tussen gemeente(n), taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld welzijnsorganisaties die direct contact hebben met laaggeletterden.
Het 'fysieke' Taalhuis, dat zal worden ondergebracht in de bibliotheek aan de Oostwal in Goes, is daarnaast een toegankelijke ontmoetingsplaats, oefenplek en accommodatie voor cursussen en groepsactiviteiten en een helpdesk voor vragen en advies over het taalaanbod in de gemeente.
Via het Taalhuis wordt informatie verstrekt, advies gegeven en doorverwezen en er worden taalactiviteiten aangeboden. De doelgroep van laaggeletterden (mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen waardoor ze zich niet voldoende in de maatschappij kunnen redden) is breed.

16 procent
Het gaat om zowel autochtonen als allochtonen, vrouwen, mannen, werkenden en niet-werkenden, jongeren en ouderen. In Goes is op dit moment 16 procent van het aantal inwoners laaggeletterd; dat zijn bijna zesduizend mensen.

Het Taalhuis zal zowel draaien op professionals (van Scalda, de grootste aanbieder van taaltrajecten in de regio) als vrijwilligers. Om aan voldoende vrijwilligers te komen, zullen afspraken worden gemaakt met de vrijwilligersvacaturebank van SMWO.

Taalvragen
Aan de hand van een intake-formulier krijgt een 'taalvrager' een voor hem of haar toepasselijk traject aangeboden, waarbij wordt gekeken naar de behoefte en vaardigheden. De taalvrager kan één op één werken met een taalvrijwilliger/ taalmaatje of met anderen in een groep worden geholpen.

De taalhuisvrijwilligers verwijzen taalvragers naar de juiste partner door, zoeken direct contact met de taalaanbieders of koppelen de taalvrager aan een taalmaatje. Ook vinden er in het Taalhuis activiteiten plaats die zijn gericht digitale vaardigheden en ontmoeting.

Taalvrijwilligers
De voorbereidingen voor het Taalhuis zijn inmiddels in volle gang: de officiële aftrap is medio november en de proef duurt tot eind 2017. Het is het streven om tegen die tijd 75 getrainde taalvrijwilligers binnen het taalnetwerk te hebben en minimaal 25 actieve taalvragers, die via het Taalhuis zijn doorverwezen naar een passend taalaanbod. Als het Taalhuis succesvol blijkt, zal subsidie worden aangevraagd om ook na 1 januari 2018 te kunnen doorgaan.

Mensen die vrijwilliger willen worden, kunnen zich aanmelden via de website vrijwilligerspuntgoes.nl