Start College: langer oriënteren, bewuster keuzes maken

19 november 2021
Richting Dienstverlening (niveau 2)

Zoals eerder vermeld starten we met ingang van schooljaar 2022-2023 bij Scalda met het Start College in Middelburg, Goes en Terneuzen. In het Start College worden Entree-opleidingen (niveau 1) met een selectie opleidingen op niveau 2 gecombineerd. In deze aanpak krijgen studenten de ruimte om zich langer te oriënteren, te werken aan basisvaardigheden en bewuster een keuze te maken voor een smalle of brede uitstroomrichting, om zo soepel door te stromen naar een volgend leerjaar of de arbeidsmarkt. Tijdens de open dag van Scalda op vrijdag 19 november kunnen bezoekers alvast kennismaken met het Start College.

Waarom kiezen voor Start College?

  • De student leert in zijn/haar tempo
  • En bepaalt samen met ons hoe de opleiding eruit komt te zien
  • De student leert op een zo hoog mogelijk niveau
  • En leert in de praktijk
  • De student krijgt de tijd om uitgebreid te ontdekken wat er bij hem/haar past

Past Start College bij iemand?

Bij Start College kijken we samen met de student welke opleiding het beste bij zijn/haar wensen en talenten past. We begrijpen heel goed dat een keuze maken voor een beroep of opleiding niet voor iedereen makkelijk is. Daarom kunnen studenten bij Start College er ook voor kiezen om eerst nog wat langer te ontdekken welk beroep zij later zouden willen gaan uitoefenen. Wij begeleiden bij het maken van de juiste keuze. Ook later tijdens de opleiding blijven we samen met de student kijken naar welke manieren van leren, welk niveau en welke begeleiding het beste passen.

Opleidingen 

De entree opleidingen die onder Start College vallen zijn: 

De niveau 2 opleidingen die onder Start College vallen zijn: 

Omhoog