Scholingstraject "Hybride Techniekopleiders" van start

4 september, 2018

Op 9 oktober 2018 start bij Scalda in Vlissingen een oriëntatie-/scholingstraject in het kader van het project Hybride Techniekopleiders.
Met dit innovatieve traject wil Scalda en de participerende Zeeuwse Vmbo’s de verbinding tussen theorie en praktijk versterken in het technisch beroepsonderwijs. Daarom is er samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en worden enthousiaste praktijkmensen gezocht die middels dit traject de leerlingen van nu opleiden tot de toekomstige vakmensen.
Tevens wordt middels dit initiatief, invulling gegeven aan het tekort aan techniekopleiders van Vmbo/Mbo in de regio. 

Hybride Techniekopleiders
Op basis van de adviezen vanuit het Techniekpact Zeeland, is in Zeeland het project Hybride Techniekopleiders vormgegeven. Met Hybride Techniekopleiders worden mensen bedoeld die werkzaam zijn in zowel het bedrijfsleven als in het onderwijs. Het uiteindelijke doel van het project is te zorgen voor voldoende opleiders voor het technisch beroepsonderwijs in Zeeland én meer praktijkervaring binnen het onderwijs brengen.

Samenwerking
Het scholingstraject Hybride techniekopleiders is een van de activiteiten uit het Actieprogramma Techniekpact Zeeland van de Provincie Zeeland, dat als doel heeft om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren. Het project Hybride Techniekopleiders is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB (RBPI ZN)/A+O Metalektro/OOM), ZAOS, Huis van de Techniek Zeeland,  Scalda, de participerende Zeeuwse Vmbo’s en opleider Fontys.

Het oriëntatie-/scholingstraject
Het traject vindt plaats in het schooljaar 2018/2019. Op basis van intakegesprekken wordt een persoonlijke route uitgestippeld die gedeeltelijk gezamenlijk met andere deelnemers plaatsvindt en gedeeltelijk individueel maatwerk is. Er zijn 14 stagemomenten gepland in het (v)mbo en 19 theoriebijeenkomsten. Het traject wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.

Tegemoetkoming scholingskosten
Alleen bedrijven die aangesloten zijn bij de technische O&O fondsen komen in aanmerking voor tegemoetkoming in de scholingskosten.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over het project contact op met Marianne van Meel, projectleider Hybride techniekopleiders Zeeland via [email protected] of 06-11192516.
www.regio.otib.nl 
www.huisvandetechniek.nl