Scalda wint publieksprijs tijdens bijeenkomst 'Van Zorg naar Beter'

20 november, 2017

Op woensdagavond 15 november organiseerde het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) in opdracht van de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio een innovatiebijeenkomst ‘Van Zorg naar Beter’. Het doel was om mensen met elkaar in een inspirerend en brede dialoog te brengen, zodat zij samen tot concrete ideeën en samenwerkingsverbanden komen. Scalda won de publieksprijs: een ondersteuningstraject op maat om ervoor te zorgen dat inburgeraars beter kunnen doorstromen naar een baan in de zorg- en welzijnssector.

Publieksprijs

Tijdens het platform ontstond er een samenwerking met verschillende partijen (wethouders van de Bevelanden, GR de Bevelanden, het SMWO, zorgondernemingen, het SWVO en anderen) om, in het kader van (arbeids)participatie, een plan op te stellen om statushouders te helpen aan een carrière in de zorg. Het is de bedoeling om een doorgaande lijn te creëren, zodat men na de inburgering en een participatieplaats in de zorgsector als vrijwilliger beter kan doorstromen naar een baan in de zorg- en welzijnssector. Ook zorgondernemers kunnen zich aansluiten om samen met Scalda de plannen te realiseren.

Zoals een student van het Scalda College voor Educatie tijdens de avond mooi verwoordde: “Ik werk nu al een jaar als vrijwilliger, in mijn land (Egypte) heb ik met ouderen gewerkt en nu zou ik graag hier ook een echte baan in zorgsector willen krijgen maar het lukt niet omdat ik de kwalificatie niet heb”.

Taalachterstand

Wanneer iemand een inburgeringsdiploma haalt in Nederland, betekent het dat de inburgering op het gebied van taal gelijkwaardig is aan het A2 niveau. En daar zit een hiaat, want dit A2 niveau correspondeert niet met het instromingsniveau van de meeste mbo-opleidingen of met de kwalificatie die nodig is ergens aangenomen te worden. Chantal Barth is procescoördinator Inburgering & Nederlands als 2e taal bij Scalda College voor Educatie. Voor mensen die inburgeren blijkt het taalniveau vaak een struikelblok te zijn om te kunnen starten op de arbeidsmarkt.

“Anderstaligen die bij ons les volgen willen heel graag werken, maar de taal is vaak niet voldoende”, vertelt Chantal. “Er zijn bijvoorbeeld mensen die in het thuisland jarenlang in de zorgsector hebben gewerkt, door oorlog gevlucht zijn en nu in Nederland wonen, maar niet direct iets kunnen doen met deze ervaring, omdat de kwalificatie niet hetzelfde is”.

Samenwerking zoeken

Juist in de zorgsector ziet Chantal op de werkvloer, als werknemer of op vrijwillige basis, veel kansen voor de statushouders en andere anderstaligen die bij Scalda College voor Educatie inburgeren en Nederlands leren. Want in de zorgsector is op dit moment, en waarschijnlijk in de toekomst nog veel meer, een tekort aan personeel dat in de zorg wil werken.

Om deze kansen te kunnen bieden aan de doelgroep is er een belangrijke voorwaarde volgens Chantal, en dat is een samenwerking aangaan met gemeenten, werkgevers, welzijnsorganisaties, en andere geïnteresseerden die ook maar iets kunnen betekenen. “Ik denk het met elkaar verbinden en samenwerken de enige voorwaarde is waardoor de participatie van statushouders in de zorg kan slagen. Dit kan je als organisatie niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig”!

Meer weten?

Neem contact op met Nienke Bos (proces coördinator Inburgering & Nederlands als eerste en tweede taal voor de regio Oosterschelde en Dirksland via 06 23090920 en [email protected]