Scalda verkiezingsdebat in Goes en Terneuzen

3 maart, 2017

Op dinsdag 7 maart en vrijdag 10 maart worden studenten van Scalda voorbereid op de verkiezingen van 15 maart via een interactief debat. Tijdens de zogenaamde inspiratiecolleges zijn de studenten van Scalda College voor Welzijn door hun docent Jorien Minderhoud voorbereid op het debat door te oefenen met debatteren en het verkennen van de stellingen. Studenten gaan met deze stellingen inhoudelijk in debat met vertegenwoordigers van de diverse partijen. Naast studenten van de welzijnsopleidingen nemen ook studenten van andere opleidingen deel aan het debat. Het debat is toegankelijk voor iedereen.

Programma debat

PVDA, VVD, GroenLinks, SP en CDA hebben hun deelname toegezegd voor beide locaties. In Terneuzen schuift ook D66 aan. 

Het debat start met een 1-minuut pitch van iedere partij. Daarna worden 3 stellingen uit de Stemwijzer geselecteerd en worden de partijen gevraagd waarom ze eens of oneens zijn met de stelling. Vervolgens kunnen studenten uit de zaal vragen stellen aan de vertegenwoordigers. Tenslotte gaan de partijen samen met de studenten in debat aan de hand van 4, voor jongeren relevante, stellingen. Na afloop van het debat kiezen zowel de partijen als de studenten een winnaar: welke student is de winnaar van het debat?

Het eerste debat vindt op dinsdag 7 maart plaats van 14.30 uur tot 16.00 uur op de Scalda-locatie Bessestraat 4 in Goes. Het tweede debat vindt plaats op de Scalda-locatie Vlietstraat in Terneuzen op vrijdag 10 maart van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Inspiratiecolleges

De inspiratiecolleges zijn geen simpele lessenreeks maar hebben als doel een beweging te creëren, die doorgezet wordt in de gehele school. De colleges zijn voor iedereen toegankelijk, een ieder mag aanschuiven. De thema’s wisselen op basis van input van de maatschappelijke ontwikkelingen, vraag van de student en/of input van de docent. Het belangrijkste hierbij is dat er een sterke verbinding gemaakt wordt met de praktijk en dus de maatschappij. Met als doel studenten kritisch te leren denken. Vaardigheden als interpreteren, analyseren, evalueren, concluderen, verklaren en ook zelfregulatie worden met de inspiratiescolleges getraind. In aanloop naar de verkiezingen stonden de lessen in februari en maart in het teken stemmen.