Scalda vanaf 1 augustus rookvrij

Op weg naar een rookvrije generatie
24 juni 2020

Al lange tijd wordt er binnen de schoolgebouwen van Scalda niet meer gerookt. Vanaf 1 augustus geldt dat ook voor de terreinen om de school. Het rookverbod is van toepassing op studenten, medewerkers, bezoekers en leveranciers. En op ieder moment van de dag, ook bij activiteiten die buiten de lesuren vallen of ‘s avonds zijn. Wij willen onze studenten en medewerkers een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Ook is het voor scholen vanaf 1 augustus 2020 wettelijk verplicht een rookvrij (school)terrein te hebben.

Van rookvrije school naar rookvrije generatie

Scalda pakt een actieve rol in de ambitie van het kabinet om een rookvrije generatie te realiseren in 2040. We kunnen voorkomen dat onze jongeren gaan roken, als we samen laten zien dat roken niet normaal is. Door het creëren van rookvrije omgevingen zorgen we ervoor dat niet-roken de norm is. Zo maken we roken minder aantrekkelijk voor jongeren en voorkomen we bovendien het ongezonde meeroken door niet-rokers. 

Vragen?

Uiteraard doen wij ons best de eventuele overlast voor de buurt te voorkomen. Mocht u desondanks klachten of vragen hebben naar aanleiding van het instellen van een rookverbod op onze schoolterreinen dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Omhoog