Scalda Teamleiders op werkbezoek in China

12 april, 2016

Scalda teamleiders Michel Schrier (Hotelmanagement en Gastronomie) en Klim van den Biggelaar (Toerisme) hebben onlangs een werkbezoek aan de Yangzhou Tourism & Business Vocational School in China gebracht. Het doel van hun bezoek was om zich te oriënteren op een mogelijke stage-uitwisseling tussen Zeeuwse en Chinese studenten. De teamleiders werden zeer officieel ontvangen door de ‘principal’ en de ‘vice-principal’ van de school, vergezeld door een aantal studenten.