Scalda start praktijkroutes assistent in de zorg

19 februari 2019
Praktijkroute assistent in de zorg

Een grote groep mensen in Zeeland heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Scalda ontwikkelde in overleg met sociale werk-bedrijven en gemeenten een aantal onderwijsconcepten voor deze groep. De praktijkroutes assistent in de zorg (mbo niveau 1) zijn een combinatie van werken en leren met als doel een betaalde baan in de zorg.

Deelnemers kunnen met een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding niveau 1 werk krijgen in een zorginstelling. Het opleidingstraject bestaat voor het grootste deel uit leren in de praktijk. Tijdens de lesdag is er aandacht voor de vakken Nederlands, rekenen en beroepsvaardigheden.

Doelgroepen
Het traject is zeer geschikt voor mensen:

  • uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • uit het praktijkonderwijs (pro);
  • uit de doelgroep Participatiewet;
  • met een UWV-uitkering;
  • met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders.

Opleidingen

Meer informatie?
Neem contact op met de coördinator Specifieke Trajecten:
Roel van Rooijen via [email protected] of 06 43 99 23 92

Omhoog