Scalda start met “Entree met NT2” klas voor jongeren 18-27 jaar

21 november, 2016

Scalda begeleidt inburgeraars via een versnelde route richting opleiding of arbeidsmarkt.  De “Entree met NT2” opleiding biedt inburgeraars (18-27 jaar) de kans om naast het halen van een inburgeringsdiploma een MBO diploma niveau 1 te halen. Hiermee kan men uitstromen naar werk of starten met een MBO opleiding  niveau 2.

Deze opleiding is gericht op studenten inburgering van Scalda en niet inburgeringsplichtigen in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar.

De “Entree met NT2” opleiding is een beroepsopleiding op niveau 1 dat bestaat uit 16 weken voortraject en daarna 1 jaar Entree met zowel theorie- en praktijklessen op school als stages bij erkende leerbedrijven.

Tijdens de opleiding is er extra aandacht voor:

 • Nederlands
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Studievaardigheden
 • Digitale vaardigheden
 • Begeleiding naar stages
 • Begeleiding naar een passend vervolg na het succesvol afronden van de opleiding

Toelatingseisen
We volgen de onderstaande uitgangspunten:

 • Taalniveau Nederlands bijna op A2 voor alle onderdelen
 • In het bezit zijn van een niveaubepaling gevolgd onderwijs of een diplomaherwaardering. Bij een diplomaherwaardering VMBO-B of hoger is inschrijven in Entree niet mogelijk.
 • Uit de testen blijkt dat iemand voldoende leerbaar is en beschikt over de capaciteiten om succesvol de opleiding Entree met NT2 te doorlopen.
 • Inburgeringslessen worden gevolgd bij Scalda.
 • De gemeente verleent toestemming om te kunnen starten in dit traject.

Aanmelden
Een volgende “Entree met NT2” klas start op 1 februari 2017. Aanmelden kan voor 1 december via Stefanie Goedbloed, [email protected].

Kijk hier voor meer informatie.