Scalda start coachklas Anderstaligen 18+

27 september, 2018

De coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar, die bij de start van de opleiding korter dan twee jaar in Nederland zijn. Gedurende het traject van 18 weken maken we inzichtelijk wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo of inburgering.

In de coachklas Anderstaligen wordt een volle lesweek gewerkt aan de volgende vakken: Nederlands, rekenen, beroepenoriëntatie, sociale vaardigheden, burgerschap, computervaardigheden, sport, studievaardigheden, stage en samenwerkingsprojecten. Per week wordt 1 dag stagegelopen bij een bedrijf of instelling.

Toelatingsprocedure
Een student wordt via de contactpersoon bij de gemeente, RBL, COA,  taalscholen, Vluchtelingenwerk of ISK aangemeld bij de Coachklas Anderstaligen 18+. De aanmelding is pas compleet als alle vereiste documenten bij aanmelding aanwezig zijn. Dit zijn een geldig verblijfsdocument of identiteitsbewijs en overdracht toeleverende partijen. Na aanmelding wordt de student uitgenodigd voor een test en een intakegesprek.

Klik voor meer informatie

Neem contact op met de coördinator coachklas Anderstaligen 18+, Stefanie Goedbloed, via [email protected] of 06 31 78 02 56.