Scalda start coachklas Anderstaligen 18+

7 oktober, 2019

De Coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar (in overleg is 17 jaar soms mogelijk), die bij de start van de opleiding korter dan twee jaar in Nederland zijn. Gedurende het traject van 18 weken willen we inzichtelijk maken wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo of het afronden van hun inburgering.

In de Coachklas Anderstaligen 18+ werken we een volle lesweek aan de volgende vakken: Nederlands, rekenen, beroepenoriëntatie, sociale vaardigheden, studievaardigheden, burgerschap, computervaardigheden, sport, stage en samenwerkingsprojecten. Per week loopt de student 1 dag stage bij een bedrijf of instelling.

Toelatingsprocedure
Een student wordt via de contactpersoon bij de gemeente, RBL, COA, taalscholen, Vluchtelingenwerk of ISK aangemeld bij de Coachklas Anderstaligen 18+. De aanmelding is pas compleet als alle vereiste documenten bij aanmelding aanwezig zijn. Dit zijn een geldig verblijfsdocument of identiteitsbewijs en een volledig ingevuld intakedocument. Na aanmelding wordt de student uitgenodigd voor testen en een intakegesprek.

De opleiding start twee keer per jaar. We starten rond 1 september (aanmelden voor 15 mei) en rond 1 februari (aanmelden voor 1 november).

Klik voor meer informatie

Vragen?
Neem contact op met de coördinator Coachklas Anderstaligen 18+, Roel van Rooijen via, [email protected] of 06 43 99 23 92