Scalda start coachklas Anderstaligen 18+

30 juni, 2017

De coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar. Gedurende het traject van 18 weken maken we inzichtelijk wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo, inburgering of Vavo (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). 

In de coachklas Anderstaligen wordt een volle lesweek gewerkt aan de volgende vakken: Nederlands, rekenen, beroepenoriëntatie, sociale vaardigheden, burgerschap, computervaardigheden, sport, stage en samenwerkingsprojecten. Per week wordt 1 dag stagegelopen bij een bedrijf of instelling.

Toelatingsprocedure
Een student wordt via de contactpersoon gemeente RBL, COA,  Vluchtelingenwerk of ISK aangemeld bij de Coachklas Anderstaligen 18+. De aanmelding is pas compleet als alle vereiste documenten bij aanmelding aanwezig zijn. Dit zijn een geldig verblijfsdocument of identiteitsbewijs en overdracht toeleverende partijen. Na aanmelding wordt de student uitgenodigd voor een test en een intakegesprek.

Meer informatie?
Coachklas anderstaligen 18+

Neem contact op met de coördinator coachklas Anderstaligen 18+, Stefanie Goedbloed, via [email protected] of 06 - 31 78 02 56.