Scalda start brede basisfase Zorgprofessional bij drie opleidingen

18 november 2020

Scalda bereidt zich samen met het Zeeuwse werkveld binnen Zorg en Welzijn voor op de veranderende samenleving en de veranderende kijk op het vakgebied. Cliënten hebben een bredere ondersteuning nodig, gericht op hun welzijn, zorg en ondersteuning bij hun dagelijks leven. Dit betekent dat je tegenwoordig als zorgprofessional van alle markten thuis moet zijn.

Brede basisfase

Om studenten voor te bereiden op deze veranderingen gaat vanaf studiejaar 2021-2022, de brede basisfase Zorgprofessional van start. Dit is een samenwerking tussen de volgende opleidingen:

  • Mbo-Verpleegkunde (BOL/BBL)
  • Maatschappelijk Zorg (BOL /BBL)
  • Verzorgende-IG (BOL/BBL)

Studenten worden hierdoor breder opgeleid zodat de cliënten niet teveel verschillende professionals om zich heen hebben. Een voordeel voor de studenten is, dat zij veel flexibeler zijn op de arbeidsmarkt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan voor de opleidingsrichting van hun keuze, bijvoorbeeld Mbo-Verpleegkunde. Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, en worden de wensen en mogelijkheden besproken zodat er aan de student een opleidingstraject geboden kan worden dat bij hem of haar past. Doordat er veel vraag is naar personeel in Zorg en Welzijn kunnen alle studenten die zich aanmelden geplaatst worden.

Maatwerk

Als een student niveau 3 behaald heeft, is het mogelijk om via een maatwerktraject door te stromen naar niveau 4. Doordat Scalda hier een maatwerktraject aanbiedt, hebben studenten de mogelijkheid om te ontdekken hoe ze het beste leren en welke ondersteuning daarbij nodig is. Ze krijgen ook de mogelijkheid om de opleiding sneller af te ronden.

Omhoog