Scalda organiseert Inspiratiedag Werkplekleren voor Zeeuwse zorg

1 november 2021
Scalda foto opleiding Combi-opleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg niveau 3

Woensdag 3 november 2021 organiseren docenten, van de opleidingen Mbo-verpleegkundige en Verzorgende-IG (Combi), een inspiratiedag voor medewerkers en studenten van de leerafdelingen van Zeeuwse en West-Brabantse ziekenhuizen en instellingen voor de ouderenzorg. Centraal staat het onderwerp ‘werkplekleren 2.0’, waarbij medewerkers en studenten vanuit hun eigen praktijksituatie elkaar inspireren en worden geïnspireerd door sprekers. De dag begint om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur, locatie Scalda (Bessestraat 4, Goes).

Veel Zeeuwse zorginstellingen hebben een leerafdeling, een afdeling waar het personeel voor het merendeel bestaat uit verzorgenden en/of verpleegkundigen in opleiding. Maar hoe is dat in de praktijk? Antwoord op onder andere deze vraag wordt gegeven tijdens de Inspiratiedag Werkplekleren op woensdag 3 november 2021. In het dagprogramma komen de verschillende onderdelen van het studeren in de praktijk aan bod.

Studenten, praktijkopleiders en wetenschap

Er is een panelgesprek waar zeven studenten uit verschillende zorgopleidingen aan deelnemen. Zij vertellen over hun ervaringen wat betreft studeren in de praktijk. Het leren op een leerafdeling staat in het teken van onderzoekend leren, waarbij de student vanuit verwondering op zoek gaat naar antwoorden en achtergronden. Daarnaast is er een praktijkopleider aanwezig, die toelicht hoe het werkplekleren voor erkende leerwerkbedrijven is en zijn tips deelt. Ook de wetenschappelijke kant wordt belicht door twee wetenschappers van het HAN-kenniscentrum. Zij laten zien welke wetenschappelijke kennis er beschikbaar is over werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs.

Aanmelden

Je kunt je voor de Inspiratiedag Werkplekleren aanmelden t/m dinsdag 2 november 2021 door een e-mail te sturen [email protected]. Vermeld in de e-mail je gegevens en de zorginstelling waar je werkzaam bent.

In het begeleiden en ondersteunen van de leerafdelingen binnen de Zeeuwse zorg werkt Scalda samen met Hoornbeeck College uit Goes en dFluenZ coördinatiepunt (bemiddelaar stageplaatsen in Zeeland).

Omhoog