Scalda Groen College tekent voor de natuur

17 januari, 2019

Scalda is één van de onderwijsinstellingen die op 16 januari haar handtekening heeft gezet onder de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groene Onderwijs. Daarmee wordt Scalda Groen College een belangrijke nieuwe loot aan de stam van een Duurzaam Scalda.

Scalda is één van de onderwijsinstellingen die op 16 januari haar handtekening heeft gezet onder de Green Deal voor Natuurinclusieve Landbouw in het Groene Onderwijs. 26 verschillende partijen,waaronder groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl, spreken hierin de ambitie uit om natuurinclusieve landbouw steviger te verankeren in het groene onderwijs.

In de natuurinclusieve landbouw worden de belangen van ondernemer, markt, natuur en biodiversiteit met elkaar verbonden. Een belangrijke ontwikkeling, omdat de groene sector in alle opzichten een grote rol speelt bij het leefbaar houden van de aarde.

Vanaf komend jaar werken docenten en onderzoekers van vmbo, mbo, hbo en wo in een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw samen aan kennisontwikkeling, docentscholing en onderwijsontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook komt er meer focus op samenwerking tussen onderwijsinstellingen en demo-leerbedrijven in verschillende regio’s.

De Green Deal sluit naadloos aan op de onderwijsinnovatie die de komende tijd binnen Scalda Groen College zijn beslag gaat krijgen, waarbij nauw zal worden samengewerkt met 'groene' ondernemers in de regio.

Scalda Groen College wordt hiermee, na Scalda College voor Techniek en Design (energietransitie), Scalda College voor Hotelmanagement en Gastronomie (streekproducten) en het keuzedeel Duurzaamheid een belangrijke nieuwe loot aan de stam van een Duurzaam Scalda.

Ben je benieuwd hoe natuurinclusieve landbouw in Zeeland vorm krijgt? Kijk dan eens op de website van Polder Natuur Zeeland