Scalda is gestart met pilot voor brede niveau 1 en 2 opleiding techniek

16 december 2020

De keuzemogelijkheden voor het volgen van een technische voltijdse (BOL) mbo opleiding niveau 1 en 2 zijn in Zeeland erg beperkt. Daarom zijn we in september een pilot gestart (in Vlissingen en Goes) voor het ontwikkelen van een brede opleiding techniek, op niveau 1 en 2. Een ideale vervolgstudie voor een vmbo-basis leerling of voor leerlingen uit het praktijkonderwijs die interesse hebben in techniek.

De pilot bestaat uit een breed leerjaar waarin studenten les krijgen in alle facetten van de techniek. Hiermee geven we studenten de tijd om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen om daarna een meer gefundeerde keuze te maken waarin zij zich verder willen specialiseren. We hopen hiermee meer leerlingen te interesseren in een opleiding in de techniek.

Waarom een brede techniekopleiding?

Vanwege het beperkte aanbod van BOL niveau 1 en 2 opleidingen op het gebied van techniek en daarmee ook de weinig doorstroommogelijkheden die er zijn vanuit de Basisberoepsgerichte leerweg en het Entreeonderwijs, zijn we hiermee gestart. Een voorbeeld daarvan is de Vakmanschapsroute CTT (Centrum voor Top Techniek), waarin leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf leerjaar 3 een doorlopende leerlijn volgen. Binnen de Vakmanschapsroute CTT zijn ook leerlingen met een basisopleiding. Voor deze leerlingen en studenten van het Entreeonderwijs zijn weinig mogelijkheden om hun opleiding te vervolgen, of zij moeten kiezen voor werken en leren (BBL). Dit geldt ook voor de leerlingen die via het Voortgezet Onderwijs al lessen volgen in ons Technum. Volgens de werkgevers in de regio is er namelijk wel behoefte aan een technische BOL-niveau 1 en 2 opleiding binnen Scalda.

We zijn gestart!

In september begonnen we met één groep, maar in oktober is er al een tweede groep gestart, omdat er zoveel vraag was naar deze opleiding. We zijn gestart in Vlissingen en Goes, maar vanaf september gaat de opleiding ook in Terneuzen van start. Leerlingen kunnen zich dus ook al aanmelden voor onze Scalda locatie in Terneuzen. We zijn, ondanks dat de opleiding nu al van start is gegaan, nog steeds bezig met ontwikkelen. Waar we merken dat we kunnen verbeteren, doen we dat direct. Zo wordt de opleiding continue verbeterd.

Inschrijven

Studenten die de Entreeopleiding niveau 1 volgen kunnen doorstromen in de brede opleiding techniek niveau 2. Reguliere leerlingen vanuit het vmbo of vanuit de Vakmanschapsroute schrijven zich in voor de niveau 2 BOL opleiding zoals Medewerker Technische dienst en bijbehorend crebo. Zij volgen vervolgens wel het techniek brede tussenjaar en specialiseren zich daarna in de studie van hun keuze of kunnen dan overstappen naar een andere technische niveau 2 opleiding.

Omhoog