Scalda en Hogeschool Zeeland zetten landelijk stappen voor opleidingen groene energie

10 januari, 2017

Scalda en HZ gaan samen met scholen in Leeuwarden en Groningen studenten opleiden voor de 10.000 banen die de komende jaren ontstaan in de groene energiesector.
De HZ neemt het voortouw. De hbo-school heeft daarbij de steun van het Rijk. De komende vijf jaar komt er mogelijk vanuit het topconsortium kennis en innovatie Wind op Zee vijf miljoen euro beschikbaar voor studierichtingen duurzame energie. ,,Wij hebben ons verplicht om vanuit de markt, dus van bedrijven en instellingen, ook nog eens vijf miljoen euro te halen. Totaal wordt het budget dus 10 miljoen euro'', zegt Willem den Ouden, dean van de Delta Academy van de HZ.

Groene energiesector
Hij onderstreept dat de opleidingen die worden gecreëerd, zich niet uitsluitend zullen richten op windparken op zee. ,,Het gaat om de totale groene energiesector, dus bijvoorbeeld ook om wind op land en getijde-energie.'' Den Ouden benadrukt dat het om landelijke opleidingen  gaat die worden aangeboden in regio's waar de omslag naar groene energie aan de gang is of staat te gebeuren: Zeeland (HZ en Scalda), Groningen (Noorderpoort College in Groningen) en Friesland (NHL Hogeschool in Leeuwarden).

Nieuwe onderhoudsbedrijfstak
Voor het onderhoud van windparken op zee zijn straks vele handen nodig. Zeeland hoopt dat hier een nieuwe onderhoudsbedrijfstak ontstaat. De kaarten liggen gunstig. Nu al is Vlissingen dé offshorehaven voor wind op zee. Bovendien ligt de haven dichtbij de te bouwen windparken Borssele, waarvan deel één en twee worden gebouwd door Dong Energy en deel drie en vier door een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE. In Zeeland bestaat al een officieus platform Energy Port Zeeland, dat wordt gedragen door de provincie, Scalda, HZ, Huis van de Techniek, Zeeuwind, Delta en Eneco.